Analytiker advarer mot å kutte for mye i aktivitetene fremover

Publisert

- Vi må også se hvilke muligheter nedgangstidene gir.

Oljeanalytiker Jarand Rystad advarer mot å se seg blind på kortsiktig nedgang, selv om Statoil leverer svakere tall enn forventet.

- Vi må ikke se oss blinde på å kutte kostnader, nedgangstider gir også muligheter. Nedgangstider er for eksempel en god mulighet til å sikre prosjektkapasitet til mindre penger, og samtidig gjøre prosjekter av god kvalitet til markedet er på vei opp igjen, sier Rystad til enerWE.

Sterk kontantstrøm på tross av lav pris

Etter en titt på Statoil-tallene for tredje kvartal kommenterer oljeanalytikeren i Rystad Energy til NTB at norsk sokkel fremstår som en veldig god portefølje med lave kostnader, økende produksjon og sterk kontantstrøm tross lav oljepris. Til sammenligning går britisk sokkel totalt sett med underskudd. Han mener dog at Statoils ønsker om å gjøre seg robust for tøffere tider i praksis kan medføre at de investerer for lite i verdiskapende prosjekter:

– Min mening er at det er viktig å fokusere på verdiskapning og forretningsmuligheter i nedgangstider fremfor kun aktivitetskutt, sier Jarand Rystad til NTB.

Gass gir høyere inntekter enn olje

Han merker seg at gassinntektene for første gang er høyere enn oljeinntektene i Norge, men påpeker at det ikke er en varig situasjon. Internasjonalt er det for øvrig olje, og ikke gass, som gir inntekter, med Angola som det klart viktigste landet.