Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

97% har fått smarte strømmålere

2,9 millioner installerte AMS-enheter.

Overgangen til smarte strømmålere (AMS) har vært en av kraftbransjens store løft de siste årene, og i en ny rapport fra NVE kommer det frem at det nå er installert 2,9 millioner smarte strømmålere. Det tilsvarer 97 prosent av målerparken.

- Det all grunn til å være fornøyd med en gjennomføringsgrad på 97 prosent. På grunn av innvilgede dispensasjoner og fritak var det ikke ventet at absolutt alle målepunkt ville få ny målar innen fristen, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Av de som ikke har fått installert AMS utgjør hele 2 prosentpoeng utsettelser og forsinkelser i nettselskapene. 0,2 prosent har fått fritak med legeattest, mens 0,8 prosent er kunder som har motsatt seg utskifting uten gyldig grunn.

NVE har gitt nettselskapene frist til 1. januar 2021 med å få installert resten av strømmålerne.

Totalkostnaden på AMS-installasjonen er beregnet til å utgjøre omtrent 9 milliarder kroner. Det er 1 milliard mindre enn opprinnelig forventet.

Her kan du laste ned og lese AMS-rapporten fra NVE.