Rejlers kjøper Smarthub

Får med seg driftsavtaler for 153.000 smarte strømmålere (AMS).

Rejlers forteller i en pressemelding at de har inngått avtale med eierne av Smarthub om kjøp av 100 prosent av aksjene i selskapet.

Smarthub AS har driftsavtaler for 153.000 smarte målere hos 10 nettselskaper i Møre og Romsdal. Smarthus eies forøvrig av de samme 10 nettselskapene.

- Vi er meget godt fornøyd med at virksomheten i Smarthub AS videreføres av Rejlers som har bred kompetanse og langsiktige offensive planer innen denne type tjenesteorientert drift av kritisk infrastruktur, sier Stein Ola Bergheim, styreleder i Smarthub.

Gjennom avtalen vokser Rejlers sin portefølje av smarte målere som tilføres tjenester fra Quant til over 2 millioner målere i Norden, hvorav ca 400.000 av disse inngår i Rejlers sitt totalkonsept for driftstjenester.

Gjennom kjøpet av Smarthub AS så overtar Rejlers tre ansatte som vil opprettholde arbeidssted i Molde.

- Med dette etablerer vi også et regionskontor for hele Rejlers på Nord-Vestlandet, sier Espen Kåsin, Direktør i Energy, Rejlers Norge.