Kunder uten AMS må betale mer for nettleien

Publisert

Alle husstander skal få installert en automatisk strømmåler (AMS). Enkelte har imidlertid fått dispensasjon av diverse årsaker. Nå forteller NVE i en pressemelding at de som har fått fritak selv må dekke kostnadene ved å lese av måleren manuelt.

- Hvis nettselskapene ikke krever et slikt avlesingsgebyr må kostnaden for manuell avlesing dekkes av også de øvrige strømkundene, forklarer NVEs direktør for Reguleringsmyndigheten for energi, Ove Flataker.

Totalt er det snakk om noen tusen målepunkt fordelt over hele landet. Det er ikke mange, men det gir nettselskapene en betydelig ekstrakostnad som må dekkes inn på et vis. En ting er selve jobben med å lese av verdiene. I tillegg blir det også dyrt ettersom nettselskapene må operere med to forskjellige IT-systemer for å håndtere måleverdiene.

NVE har derfor bestemt at nettselskapene kan få kreve gebyrer for å dekke sine kostnader.

- Nettselskapene får ekstra kostnader ved å håndtere manuelt avleste data og når de må gjennomføre kontrollavlesning. Derfor tillater NVE at nettselskapene krever et gebyr for å dekke kostnadene ved manuell avlesning, sier Flataker.

Gebyret kan ikke være større enn kostnadene nettselskapet har med manuell avlesning.

Kraftbransjen er i prinsippet delt i tre typer selskaper: kraftprodusenter, strømleverandører og nettselskaper. Dette tiltaket påvirker den delen av strømregningen som går på nettleien, og som faktureres av nettselskapet.