Dette skal nettselskapene bruke AMS-dataene til

Publisert

For tiden pågår det en massiv utrulling av automatiske strømmålere (AMS) til norske husstander. Flere har uttrykt bekymring for hva dataene som samles inn kan brukes til, selv om det er strenge begrensninger i hva som faktisk blir tilgjengelig for nettselskapene.

NVE har gjennomført en spørreundersøkelse blant nettselskapene for å finne ut hva slags planer de har for bruken av de dataene de får mulighetene til å hente ut. Resultatet presenteres i en egen rapport som nå er tilgjengeliggjort.

- Spesielt planlegger en stor andel av nettselskapene å ta i bruk AMS til å få varsel om avbrudd hos kunde, registrere avbrudd og til å få oversikt over spenningen hos sluttbrukerne. Av nettnytte planlegger selskapene blant annet å få varsel ved feil, oversikt over belastning, spenningsforhold og reaktiv utveksling med sluttbruker, til verifikasjon av nettdokumentasjon og til lokalisering av feil, skriver NVE om funnene i rapporten.

Vektet for antall sluttbrukere hos de forskjellige kundene er dette de viktigste funnene i rapporten

 • 94% vil bruke AMS til å motta alarmer ved avbrudd hos kunde
 • 89% vil bruke AMS-data til den pålagte avbruddsrapporteringen FASIT
 • 29% vil bruke AMS-data til automatisk utfylling av FASIT-rapporter for lavspenningsfeil
 • 81% vil bruke AMS-måleren til å få kunnskap om spenningskvaliteten
 • 74% vil bruke AMS-måleren til å gjøre overordnede undersøkelser ved klage fra kunder
 • 96% vil bruke AMS til jordfeilovervåking
 • 55% har driftsstøttesystem som kan utnytte data fra AMS til driften
 • 67% vil samle inn måledata fra AMS hver time
 • Høsten 2011 ble det bestemt at nettselskapene skulle installere AMS-målere, og de skal være ferdig med installasjonen innen 1. januar 2019.

  Her kan du laste ned og lese rapporten.

Powered by Labrador CMS