Fra 2021 får nettkundene automatisk utbetaling av kompensasjon ved langvarige strømbrudd

NVE endrer forskriftene som nettselskapene må forholde seg til.

NVE forteller i en pressemelding at de endrer forskriftene for utbetaling av kompensasjon ved langvarige strømbrudd. Det vil si strømbrudd som varer i over 12 timer.

Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.

Etter dagens regelverk må nettkunden selv fremme krav om utbetaling mot sitt nettselskap for å kunne motta kompensasjon. Med det nye regelverket skal nettkunden automatisk få kompensasjonen utbetalt, uten at han må fremme krav om dette.

- Vi antar at rundt en tredel av nettkunder som har krav på kompensasjon, fremmer krav om dette. Vi ser det derfor som en fordel for nettkundene at de etter 2021 automatisk får den kompensasjonen de har krav på, sier direktør Ove Flataker i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE.

Han legger til at informasjon fra AMS-målere er med på å gjøre dette enklere.

Med AMS får nettselskapene mer og bedre informasjon om blant annet strømbrudd. Denne informasjonen kan nettselskapet bruke i arbeidet med å identifisere hvilke nettkunder som har opplevd avbrudd over 12 timer, og som dermed skal få kompensasjon. Informasjon fra AMS vil altså gjøre det enklere for nettselskapene å gjennomføre de automatiske utbetalingene.

NVE vedtar også andre endringer i kompensasjonsordningen fra 2021:

  • Dagens ordning gir kun en kompensasjon per nettkunde for ett avbrudd, uavhengig av hvor mange målepunkt kunden eier. Fra 2021 vil nettkunden bli kompensert for alle sine berørte målepunkter.
  • Satsene for kompensasjonsbeløp i dagens ordning øker hver 24. time. Fra 2021 vil kompensasjonsbeløpene øke hver time.
  • Dagens ordning gjelder alle kundegrupper, men fra 2021 skal den kun gjelde for husholdninger og fritidsboliger.