- Det grønne skiftet medfører store endringer i det norske og nordiske kraftsystemet

- Det er nødvendig å gjøre nye tiltak for å unngå fysiske ubalanser og frekvensavvik.

Publisert

I det norske og nordiske strømmarkedet settes strømprisen fra time til time på kraftbørsen Nord Pool.

Det betyr at hele kraftmarkedet, fra kraftprodusentene til strømkundene forholder seg til at prisen, produksjonen og forbruket forholder seg jevnt gjennom en hel klokketime. For å få til det må kraftmarkedet balanseres, og det er en relativt krevende oppgave ettersom strøm er en vare som må produseres og forbrukes samtidig.

Det kan være relativt store svingninger innenfor en klokketime, og på sikt er det meningen at markedet skal gå over til 15 minuttersintervaller istedenfor.

NVE forteller i en pressemelding at de nå sender et forslag på høring som delvis tar for seg denne problematikken. I første omgang nøyer de seg imidlertid med et todelt forslag om innføring av 15 minuttersintervaller i balanseavregningen, samt forslag til kravene for hvordan de automatiske strømmålerne (AMS) skal håndtere dette.

Krevende balansering av strømnettet

NVE begrunner dette med at det er i ferd med å bli mer krevende å balansere strømnettet, og at det i stor grad skyldes det grønne skiftet.

Det blir vanskeligere å opprettholde den løpende balanseringen av systemet, og det er nødvendig å gjøre nye tiltak for å unngå fysiske ubalanser og frekvensavvik

Ove Flataker

- Det grønne skiftet medfører store endringer i det norske og nordiske kraftsystemet. Det blir vanskeligere å opprettholde den løpende balanseringen av systemet, og det er nødvendig å gjøre nye tiltak for å unngå fysiske ubalanser og frekvensavvik, sier Ove Flataker, direktør for Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE.

NVE nevner ikke vindkraft, men det er åpenbart at økt vindproduksjon øker behovet for å balansere strømnettet. Det er fordi vindturbinene produserer når det blåser uavhengig om det er stort eller lite behov for mye strøm der og da. Og selv om et godt værvarsel kan gi en indikasjon på hvordan det vil blåse den nærmeste timen, er det ikke til å komme bort fra at det kan bli store variasjoner også i løpet av en klokketime.

På den andre siden sørger samtidig nye teknologiske løsninger som batterier og økt fleksibilitet i strømforbruket for at også forbruket kan justeres opp og ned. Dermed kan den nødvendige balansen opprettholdes. Dessuten har Norge mye regulerbar vannkraft som også kan justere produksjonen opp eller ned for å justere totalproduksjonen opp mot forbruket.

En inndeling i 15-minuttersintervaller vil uansett gjøre denne balanseringsjobben enklere. Det er da også derfor Flataker, RME og NVE er opptatt av å få forslaget ut på høring nå.

Det presiseres at forslaget ikke inkluderer konkretisering av tiltak for å innføre 15 minuttersintervaller i det vanlige kraftmarkedet. Det retter seg utelukkende mot balanseavregningen i balansemarkedene og intradagsmarkedet.

NVE beskriver samtidig en tretrinns innføring av balanseavregningen:

  1. innføring av nye funksjonskrav for elektrisitetsmålere, gjeldende fra 1. juli 2022
  2. oversendelse av måleverdier per 15 minutter til Elhub, senest seks måneder før overgangen til 15 minutters balanseavregning
  3. endring av balanseavregningen fra 60 til 15 minutter, i andre kvartal 2023

Påvirker ikke strømkundenes AMS

For å kunne implementere dette, må de automatiske strømmålerne samtidig være i stand til å rapportere inn strømforbruk for hvert kvarter istedenfor hver time. I forslaget beskrives det nye funksjonskrav og sikkerhetskrav til AMS, men det presiseres at dette ikke gjelder for strømmålere i husholdninger.

I praksis gjelder AMS-forslagene derfor kun for ca 350 strømmålere eid av Statnett og 950 strømmålere som eies av andre nettselskaper.

Her kan du laste ned og lese høringsnotatet. Høringsfristen er 15. august.

Powered by Labrador CMS