Elhub-sjef Tor Bjarne Heiberg under lanseringen av Elhub i februar 2019.
Elhub-sjef Tor Bjarne Heiberg under lanseringen av Elhub i februar 2019.

- Elhub er en suksess

- Samlet gir Elhub data for fakturering av over 100 milliarder kroner per år.

Publisert

Statnett forteller i en pressemelding de har fått utarbeidet en analyse av Elhub som viser store gevinster for strømmarkedet:

  • Bedre datakvalitet
  • Mer effektive markedsprosesser
  • Økt personvern
  • Enklere for nye aktører å etablere seg

Elhub er det sentrale IT-systemet der all informasjon fra de automatiske strømmålerne (AMS) samles inn. Det har blant annet gjort det enklere å vite nøyaktig hvor mye strømkundene bruker og til hvilken pris. Det gjør det mulig for strømselskapene å sette en pris nærmest mulig spotprisen på kraftbørsen Nord Pool, og det gjør det mulig for strømkunder å regne ut hvor mye strømselskapene faktisk tar i påslag.

- Elhub ble opprettet for å støtte opp under innføringen av smarte strømmålere og et mer effektivt sluttbrukermarked for strøm. Dette ville kreve store tilpasninger i IT-systemene hos både nettselskap og kraftselskap, og etableringen av en felles IT-løsning var vurdert til å være mer kostnadseffektivt enn om hvert enkelt selskap skulle utvikle sin egen løsning. Et felles system ville også legge bedre til rette for å utnytte de mulighetene som ligger i smarte strømmålere, forteller daglig leder i Elhub Tor Bjarne Heiberg.

Elhub har nå vært i drift i ett og et halvt år, og Statnett mente derfor at det var et godt tidspunkt for å undersøke om gevinstene ble hentet ut slik det var planlagt.

Rapporten bekrefter at vi har lykkes med å innføre det nye IT-systemet slik det var planlagt

Tor Bjarne Heiberg

- Rapporten bekrefter at vi har lykkes med å innføre det nye IT-systemet slik det var planlagt, og det har gitt oss høy kvalitet og effektiv utveksling av data. Samlet gir Elhub data for fakturering av over 100 milliarder kroner per år. Godt datagrunnlag for måleverdier og kundedata gir både mer korrekt avregning og effektiv tidsbruk i bransjen. I tillegg gjør økt måleverdikvalitet at det blir mindre behov for korreksjoner tilbake i tid, sier Heiberg.

Her kan du laste ned og lese Elhub-rapporten.

Powered by Labrador CMS