Equinor satser på forsyningsskip som går på utslippsfri ammoniakk

- Bruk av ammoniakk som drivstoff er en løsning vi har stor tro på.

Publisert

Equinor forteller i en pressemelding at de har inngått en avtale med rederiet Eidesvik Offshore om å bygge om forsyningsfartøyet Viking Energy slik at det kan gå lange distanser på ren ammoniakk, uten utslipp av klimagasser.

Forsyningsfartøyet Viking Energy skal i kontraktsperioden inngå i et forskningsprosjekt som skal utvikle, installere og teste seiling over lange distanser ved hjelp av brenselsceller som benytter utslippsfri ammoniakk som drivstoff.

– Equinor ønsker å redusere utslippene i vår forsyningskjede, og bruk av ammoniakk som drivstoff er en løsning vi har stor tro på. Viking Energy kan bli det første forsyningsfartøyet i verden som kan gå i lange distanser på ren ammoniakk, uten utslipp av klimagasser, sier Cecilie Rønning, direktør for Felles Driftsstøtte i Equinor.

Teknologien skal testes på fartøyet fra 2024.

Sammen med partnere i Konkraft lanserte Equinor tidligere tidligere i år en felles ambisjon om å kutte olje- og gassbransjens klimagassutslipp i Norge med 40 prosent innen 2030, og til nær null innen 2050.

Prosjektet har en ambisjon om at 60 til 70 prosent av energibruken om bord skal komme fra ammoniakk i en testperiode på ett år. Viking Energy vil fortsatt ha mulighet til å benytte LNG som drivstoff, og kraftbehovet blir supplert med batteri.

– Hvis vi løser dette, kan skipsindustrien for første gang ta i bruk et drivstoff som ikke gir utslipp når det forbrennes. Det er mye jobb som gjenstår, men Equinor vil bidra både med teknologiutvikling og på kundesiden. Aldri før har vi vært så nærme å ta i bruk et utslippsfritt drivstoff på et stort skip uten rekkeviddeangst, sier Henriette Undrum, leder for «Fremtidige verdikjeder» i Equinor.

Ammoniakkforskningen på Viking Energy har et totalbudsjett på 230 millioner kroner, hvorav en betydelig del finansieres gjennom støtte fra EU. Partnerne har også hatt god dialog med Innovasjon Norge og Enova om mulighet for å støtte prosjektet økonomisk.