Amesto Translations: Konferansen virker å være det perfekte stedet

Publisert

Reklame: Utfordringen kan ofte være å kommunisere budskapet klart.

enerWE Communication Conference arrangeres den 11. og 12. mai 2016. Tradisjon tro så intervjuer vi deltakere og utstillere for å legge tilrette for nettverksbygging.

Vi har tatt en prat med Roy Arve Garvik, salgssjef i Amesto Translations. Amesto Translations er Norges og en av Nordens største leverandører av oversettelsestjenster. De deltar som utstillere på konferansen for første gang.

- Hva gjør en salgssjef i Amesto Translations?

- Jeg leder et salgsteam på 3 KAM-er i tillegg til meg selv. Vi selger oversettelses- og translatørtjenester av alle typer tekster til de fleste bransjer.

- Hvorfor har dere valgt å bli med på enerWE Communication Conference?

- Vi har valgt å bli med på enerWE Communication Conference for å lære mer om de ulike aktørene innen olje- og energi, knytte nye kontakter og fortelle om oss selv. Konferansen virker å være det perfekte stedet til dette.

- Hva håper du å oppnå på enerWE Communication Conference i år?

- Vi håper å bli kjent med selskaper og enkeltpersoner vi kan samarbeide med i framtiden, samt lære mer om olje- og energibransjen.

https://vimeo.com/156434113

- Hvordan vil du beskrive den typiske kunden?

- Den typiske kunden vår er et norsk selskap som driver/ønsker å drive virksomhet/har partnere internasjonalt. Eller utenlandske selskaper som driver/planlegger å drive virksomhet i Norge. Er man i denne kategorien, trenger man oversettelse av markedsføringsmateriell, websider, kursmateriell, tekniske og juridiske dokumenter, avtaler, anbud osv.

- Hvordan hjelper din bedrift den typiske kunden?

- Hele Amesto-konsernets slagord er Simplifying Business. Vi gjør hverdagen enklere for kundene våre ved at de kan overlate oppgavene til fagfolk og selv konsentrere seg om kjernevirksomheten sin. I Amesto Translations hjelper vi våre kunder med å kommunisere klart og tydelig i flere markeder. Hjemmesnekret språk kan virke både uprofesjonelt og forvirrende for potensielle kunder, samarbeidspartnere og investorer i utlandet. Det nytter ikke å ha et bra produkt dersom man ikke klarer å kommunisere det ut til mottakerne.

- Hva liker du å gjøre på fritiden?

- På fritiden liker jeg å følge mine døtre på håndball, kor og lekselesing. Innimellom blir det også tid til konserter, sportsarrangementer og rett som det er god mat og drikke.

- Hvilke utfordringer mener du olje- og energibransjen har med tanke på kommunikasjon?

- Utfordringen kan ofte være å kommunisere budskapet klart: Man er selv såpass inne i sin egen boks og kan det man ønsker å kommunisere veldig godt. Det er derimot ofte en utfordring å se hvilket nivå man må kommunisere på til ulike grupper for å nå fram til akkurat dem.

- Hvilke muligheter mener du olje- og energibransjen har med tanke på kommunikasjon?

- Dette er en stor bransje med selskaper som dermed ofte har budsjetter til å sørge for god kommunikasjon, både tekst og visuelt. Her er det begrenset hvor mye det lønner seg å kutte, selv i dårlige tider for bransjen, avslutter Roy Arve.

Klikk her for å lese mer om enerWE Communication Conference.