Ambisjonen om en helelektrisk region fra et kraftperspektiv

Publisert

Kommentar av Unni Farestveit, Direktør for Samfunnskontakt i Agder Energi.

Tidligere i år lanserte Tine Sundtoft visjonen om en helelektrisk region – Electric Region Agder - og hvilke mål regionen skal fokusere på frem til 2030. Målbildet er tydelig nå er det er opp til oss å bidra med å fylle Electric Region Agder med innhold.

Bra utgangspunkt

Det finnes gode forutsetninger for at nettopp Agder skal bli verdens første region hvor all energibruk både er elektrisk og fornybar. Takket være vannkraften har vi allerede 100 prosent fornybar kraftproduksjon, og at den er regulerbar i tillegg gjør at vi har en enestående fordel i verdenssammenheng.

Hver dag, året rundt, leverer vi ren energi til samfunnet. Allerede i dag produserer vi mer elektrisitet enn vi forbruker i sør Norge.

Statistikken viser produksjon og forbruk i vårt prisområde i sør Norge. Det vil si det området der vi omsetter kraften vår. Med den tilgjengelige kraften som grafen viser vil vi for eksempel kunne ha forsynt over 15 store datasentrene med fornybar kraft allerede i dag.

Smartere strømnett

Elektrifisering innebærer hovedsakelig to ting. I overgangen fra et fossilt til fornybart samfunn øker behovet for strøm. Samtidig vil nye digitale tjenester gi store muligheter i et helelektrisk samfunn hvor alt er koblet sammen.

De siste årene har Agder Energi sammen med Microsoft utviklet det vi kaller fremtidens strømnett, en avansert dataplattform, som automatisk balanserer produksjon og forbruk ved hjelp av ressurser som allerede finnes i strømnettet. Det betyr at strømmen som blir levert til deg kan like gjerne komme fra naboens solceller,s om fra et el-bil batteri, som fra et av våre vannkraftverk. Fremtidens strømnett legger til rette for et samspill der alle brukere også blir bidragsytere.

Må finne sammen

Eyde-klyngen og dens medlemsbedrifter har i mange år gått foran og vist vei i arbeidet med å utvikle bærekraftig og konkurransedyktig industri på Agder.

Vår levering av ren og fornybar strøm gir ambisjonen om en helelektrisk region tyngde. Samtidig handler Electric Region Agder om å utvikle infrastruktur og tjenester som både er til beste for innbyggerne og som bidrar til smarte, effektive og bærekraftige samfunn. I tillegg vil dette bidrar til å redusere klimautslipp.

For å realisere ambisjonen må næringslivet jobbe sammen, utnytte hverandres styrker og løfte hverandres prosjekter. Gjennom vårt innovasjonsprosjekt med Microsoft har vi sett at dersom vi skal utvikle morgendagens løsninger er vi avhengig av å samarbeide med ledende aktører innenfor sin bransje.

Jeg håper Agder som region kan dele ambisjonen om Electric Region Agder, og sammen utvikle nye tjenester og løsninger som bidrar til å elektrifisere regionen. Vår energi er et godt utgangspunkt, men vi må sammen utvikle fremtidens løsninger slik at vi når målet om et helelektrisk samfunn.

--

Kommentaren ble først publisert på AE.no, og er gjengitt med tillatelse fra forfatteren.