Alvorlig for leverandørindutrien i Nord-Norge: Omsetningen falt med 940 millioner

Publisert

Oljebremsen gjør seg også gjeldende i Nord-Norge der leverandørindustrien i fjor opplevde et fall i omsetningen på 16,7 prosent. Leverandørene venter ytterligere fall i år.

Rapporten «Levert» oppsummerer for sjette gang aktiviteten i den petroleumsrelaterte leverandørindustrien i de tre nordnorske fylkene.

Omsetningen falt med 940 millioner kroner til 4,7 milliarder kroner i fjor. Fra rekordåret 2014 ble også antall årsverk redusert med nær en femdel til 2.210 i fjor.

Forventet fall

Det er Kunnskapsparken i Bodø som står bak undersøkelsen som viste en vekst på 59 prosent i årene 2010 til 2014. Aktiviteten i fjor var på 2013-nivå.

– Etter fem år med vekst kom det et ventet fall i 2015. Hovedårsaken er oljeprisfallet kombinert med behovet for omstilling og effektivisering, sier seniorrådgiver Carl Erik Nyvold  Kunnskapsparken.

Verre i år

De 207 bedriftene som har hatt leveranser til oljeindustrien, antar at omsetningen vil gå ytterligere ned i år med nær en firedel, til 3,54 milliarder kroner. Da vil aktivitetsnivået være tilbake på 2010-nivå.

Klargjøringen av problemplattformen Goliat i Hammerfest gjorde at omsetningsfallet er mindre i Finnmark enn i nabofylkene. Men også her regner leverandørene med at omsetningen i år vil gå ned med 11 prosent. I Nordland anslår bedriftene en reduksjon på hele 36,4 prosent i år.

Optimist

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er likevel optimist på vegne av næringa i nord. En stor andel av de gjenværende ressursene er i Norskehavet og Barentshavet, påpeker oljeministeren.

– I likhet med fiskerinæringa er også olje- og gassnæringa konjunkturavhengig og preget av sterke oppturer og kraftige nedturer. Olje og gass er fortsatt den desidert viktigste næringa i

Norge som skaper verdier over hele landet, sier Lien.

Han ser flere lyspunkter for den nordnorske leverandørindustrien. Neste år er det ventet at Statoil og lisenspartnerne på det store Johan Castbergfeltet vil ta en investeringsbeslutning. I 2018 kommer Aasta Hansteen utenfor Nordland i produksjon.

– For første gang på mer enn 30 år har petroleumsindustrien fått tilgang til nye leteområder med utlysningene i Barentshavet i 23. runde. Vi har forventninger til hva som finnes i Alta/Ghota-området og Whisting i Barentshavet, sier Lien.

Robust og konkurransedyktig

«Levert»-rapporten måler ikke oljeselskapenes direkte aktiviteter i Nord-Norge, men leveransene fra lokal industri. Statoil er den desidert største aktøren utenfor Nord-Norge og investerer i år 10 milliarder og bruker 11 milliarder til vedlikehold på sine felt i Norskehavet og Barentshavet.

– Hvis det tas en investeringsbeslutning på Johan Castberg, snakker vi om 60 milliarder kroner. Av dette tror vi 1,1 milliarder vil gå til nordnorsk leverandørindustri. Det er viktig å ha en konkurransedyktig leverandørindustri i nord. Vi opplever den som både robust og konkurransedyktig, sier områdedirektør for Drift Nord i Statoil, Siri Espedal Kindem, til NTB.