Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Frykter full moms på strømregningen for kunder i Nord-Troms og Finnmark

- Dette er en sak som utelukkende slår negativt ut for våre kunder.

Publisert Sist oppdatert

nMerverdiavgiften er en viktig inntektskilde for staten, og i statsbudsjettet for 2019 forventes det at den vil ta inn 310 milliarder kroner. Det vil si litt mindre enn de 313 milliardene som staten forventer å hente ut fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.

Samtidig er det store forskjeller i hvor mye forskjellige varer og tjenester må legge på i merverdiavgift. Den generelle regelen er at det skal legges til 25 prosent på toppen, men det det er også varer og tjenester som slipper moms, samt reduserte satser på 12 og 15 prosent.

Ettersom merverdiavgiften er en så stor og viktig inntektskilde har regjeringen gjennom finansdepartementet utnevnt et ekspertutvalg til å se nærmere på hvordan kan utformes enklere og med færre satser. Dette utvalget begynte å se på problemstillingen i januar, og i mai leverte de sin innstilling.

Der konkluderer ekspertutvalget med at dagens reduserte satser og nullsatser bør avvikles, og at det innføres én felles merverdiavgiftssats.

Dette vil i såfall få store betydninger for veldig mange, og en av bransjene som påvirkes er kraftbransjen. Det er fordi kommunene i Finnmark og deler av Troms ikke betaler merverdiavgift på strømmen.

Ordningen har vært en del av det norske skatteregimet siden 1969, og begrunnelsen er at det må brukes mer strøm til oppvarming så langt nord i Norge fordi det er kaldere der over lengre perioder enn i resten av landet. Forøvrig utgjør oppvarming omtrent 70 prosent av norske husholdningers strømforbruk.

Ettersom merverdiavgift på strøm er et tiltak som vil påvirke mange kraftselskaper og kunder i Troms og Finnmark er det litt overaskende å se at det i skrivende stund kun er Alta Kraftlag som har levert høringssvar.

De er ikke overraskende kritisk til forslaget, og de mener at fritaksordningen er et målrettet tiltak som fungerer etter hensikten og derfor bør videreføres.

Når enerWE spør om hvorfor de er de eneste som har reagert så langt, så peker Alta Kraftlag på at høringslisten har vært mangelfull.

- Alta Kraftlag er nok bare den første av flere som kommer med sin høringsuttalelse. En del av årsaken til at så få har kommet inn til nå, er antageligvis at listen med høringsinstanser er relativt kort og ganske mangelfull i forhold til bransjeaktører og deres interesseorganisasjoner. Vi grunn til å tro at flere kommer til å sende inn høringsuttalelser i saken, sier Odd Levy Harjo, økonomisjef i alta kraftlag, til enerWE.

Det var Harjo som skrev høringssvaret til Alta kraftlag, og der skriver han rett ut at "høringen inneholder både udokumenterte påstander, "synsing" og direkte feil".

- Når utredningen synes å legge til grunn at det er en direkte sammenheng mellom økt forbruk og fritak for merverdiavgift – uten å synes å reflektere over andre mulige årsaker som f.eks. pris, temperaturer, energiomlegging, så er det grunn til å frykte at beslutningsgrunnlaget er noe tynt å bygge en beslutning på, sier Harjo.

Ekspertutvalget har tatt for seg hele merverdiavgiften, og strømmen utgjør bare en liten del av dette. Tidligere har andre næringer i Nord-Troms og Finnmark reagert kraftig på hvordan dette vil gå utover transportnæringen, og flyselskapet Widerøe har blant annet truet med å legge ned 37 innenriksruter hvis ekspertutvalgets forslag blir en realitet.

enerWE spør derfor om strømmarkedet og strømkundene blir glemt eller drukner litt i denne støyen fra de andre bransjene som skriker høyere.

Vi synes det er merkelig at det pågår en politisk diskusjon om det grønne skiftet, elektrifisering og energiomlegging, samtidig som en står i fare for å beslutte endringer som motvirker politisk uttalte mål

Odd Levy Harjo

- Vi oppfatter ikke at vi kommer i skyggen, men synes det er merkelig at det pågår en politisk diskusjon om det grønne skiftet, elektrifisering og energiomlegging, samtidig som en står i fare for å beslutte endringer som motvirker politisk uttalte mål, sier Harjo.

Han mener det fremstår som merkelig at kraftbransjen ikke involveres mer i en slik ekspertutredning.

- For våre kunder, som har blant landets lengste fyringssesonger og dertil høyt forbruk, vil bortfall av fritak for merverdiavgift så ekstremt uheldig ut og vil bety kostnader for den enkelte husstand som for mange vil være utfordrende, sier Harjo.

Han mener det er naturlig at de som er organisert som et samvirkelag tar seg tid til å stå opp for sine kunder og medlemmer.

- Dette er en sak som utelukkende slår negativt ut for våre kunder, og det er derfor helt naturlig og rett av vi påpeker konsekvenser av utredningen, sier Harjo.

Her kan du lese mer om høringen, samt høringssvarene som har kommet inn. Høringsfristen er 29. august.