Kristin Skogen Lund, Administrerende direktør, NHO
Kristin Skogen Lund, Administrerende direktør, NHO

– Alle ser at vi må bli mindre avhengige av olje og gass

Publisert

NHO-direktør Kristin Skogen Lund sier Norge aldri vil nå klimamålene ved å legge økonomiske byrder på næringslivet. Hun vil ha det grønne skiftet inn på en ny linje.

Skogen Lund sier til VG at hennes medlemsbedrifter ønsker å være med på et grønt skifte, men at det må skje på andre premisser enn i dag.

– Dette løses ikke bare med å legge økonomiske byrder og avgifter på næringslivet. Da vil norske bedrifter tape konkurransekraft. Da vil Norge aldri nå sine klimamål. Det blir ingen grønn omstilling med røde bunnlinjer, sier NHO-sjefen.

– Politikerne må innse at det bare er hvis du kobler økonomisk vekst med tiltak for å nå lavutslippssamfunnet, at vi sammen kan finne løsninger som kan kutte nok i CO2-utslippene, sier Skogen Lund. Hun mener blant annet at støtten som gis til elbiler, ville hatt større effekt om den var innrettet mot å bytte ut drivstoff på tyngre kjøretøyer. Hun sier hun vil ha politikere som evner å se de store linjene.

– Alle ser at vi må bli mindre avhengige av olje og gass. Da må politikerne gjøre valg som gjør at våre bedrifter kan lede an innen utvikling av utslippsfrie løsninger. (©NTB)