Alle partiene vil redusere bruken av oljepenger

Publisert

Både Erna Solberg og Siv Jensen understreker at forslaget om en forventet avkastning i oljefondet på 3 prosent ikke betyr en endring av handlingsregelen.

– Handlingsregelen er et fleksibelt instrument. I år bruker vi noe mer penger, men vi endrer ikke på prinsippene som har ligget der siden 2001, sa statsminister Erna Solberg på sin pressekonferanse med finansminister Siv Jensen på Statsministerens kontor torsdag ettermiddag.

– Alle prinsipper om handlingsregelen ligger fast, framholdt Solberg og la til at bruken av oljepenger i statsbudsjettet for 2017 tilsvarer akkurat 3 prosent av fondet.

Også Siv Jensen var tydelig på at handlingsregelen fortsatt ligger fast, og at den sier at bruken av fonds- og oljeinntekter over tid skal følge oljefondets realavkastning:

– Avkastningen kan bli vesentlig lavere eller vesentlig høyere i enkelte år, sa Jensen og understreket at ved store endringer i fondskapitalen skal bruken fordeles over flere år.

– Vi har allerede tilpasset oss at avkastningen har blitt mindre enn 4 prosent, påpekte hun.

MDG mener Norge ikke er avhengig av fortsatt oljevirksomhet

– Velkommen etter, sier Miljøpartiet De Grønne etter at regjeringen foreslår å nedjustere bruken av oljepenger.

– Dette foreslo De Grønne allerede i 2014. Å stramme inn på oljepengebruken er viktig fordi vi må dele på godene med dem som kommer etter oss. Dette vil også gjøre oss mindre oljeavhengige og bidra til sunn økonomisk styring, sier nasjonal talsperson og stortingskandidat for MDG i Oslo, Une Aina Bastholm.

Regjeringen foreslo torsdag å redusere forventet avkastning av oljefondet fra 4 til 3 prosent, noe som mange oppfatter som et signal om begrenset oljepengebruk. Men dette er bare et første skritt på veien, mener Bastholm.

– Fremfor å styre oljepengebruken etter hvor stort oljefondet er, må grensene settes ut fra størrelsen på statsbudsjettet. Det vil sette en langt mer fornuftig grense for hvor mye av sparegrisen vi kan hente ut, sier hun.

MDG mener i tillegg at forslaget viser at Norge ikke er avhengig av inntekter fra fortsatt oljevirksomhet.

– Selv om vi faser ut norsk oljeutvinning samtidig som vi bygger opp fremtidens grønne næringer, så vil vi fremdeles ha avkastningen av oljefondet som vi kan bruke over statsbudsjettet hvert år, sier Bastholm.

Venstre vil stramme ytterligere inn

Venstre støtter forslaget om en å stramme inn bruken av oljepenger, men mener en ytterligere innstramming bør vurderes.

– Det er bra at regjeringen strammer inn dagens handlingsregel slik Venstre foreslo allerede i 2014. Det er fornuftig dersom vi også i fremtiden skal ha en bærekraftig velferdsstat. Spørsmålet er om man ikke må foreta en ytterligere innstramming enn det regjeringen legger opp til, sier finanspolitisk talsmann i Venstre Terje Breivik.

En ytterligere innstramming vil sikre bedre at det ikke brukes mer enn det som går inn i fondet, mener han.

Regjeringen foreslår også å øke aksjeandelen i oljefondet til 70 prosent. Men for å sikre Venstres støtte, må fondet gå over fra aktiv forvaltning til indeksforvaltning.

– Det er en forutsetning. Alt tilsier at aktiv forvaltning koster mer enn det smaker, og at oppsiden ikke nødvendigvis står i forhold til risikoen, sier Breivik.

Ingen uenighet om redusert bruk av oljepenger

Forslaget om å redusere oljepengebruken møter liten motbør hos opposisjonen. Men det gjør nok litt vondt i Frps sjel, tror SV.

– Det er fornuftig av regjeringen å endre forventningen om avkastning, som er grunnlaget for handlingsregelen. De har jo selv vist at det er vanskelig å holde seg i skinnet når det gjelder bruk av oljepenger, sier finanspolitisk talsperson i SV, Snorre Valen.

Men samtidig har regjeringen med sin eksplosive pengebruk allerede spist opp mye av det økonomiske handlingsrommet, mener han.

– Det må gjøre litt vondt i Frp-sjela når partiet som var mot handlingsregelen, nå er det som innskrenker den. Så seint som i forrige stortingsperiode tok Siv Jensen selv tok til orde for å skrote handlingsregelen, sier Valen.

Også Kristelig Folkeparti og Senterpartiet støtter regjeringens forslag.

– KrF setter pris på at regjeringen kommer etter med et forslag vi har fremmet flere ganger. Dette er fornuftig både fordi fondet har blitt så stort og fordi forventet årlig avkastning framover er nærmere 3 prosent enn 4, sier Hans Olav Syversen, som leder finanskomiteen.

– Det er klokt å ha en mer konservativ tilnærming. Vi må sikre en langsiktig og forsvarlig forvaltning av fondet. Det skal jo vare i lang tid, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Ap er enig, men kritisk

Arbeiderpartiet støtter forslaget om en ny kurs for oljefondet, men fastholder kritikken mot regjeringens oljepengebruk.

– Vi mener det er riktig å justere forventningen til oljefondets avkastning ned til 3 prosent. Men det er påfallende at kursen justeres helt på tampen av regjeringens ansvarsperiode, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han sier Ap hele regjeringsperioden har vært kritisk til regjeringens pengebruk.

– Den sterke økningen i underskuddet startet umiddelbart etter at Høyre og Frp inntok regjeringskontorene og skjedde før oljeprisen falt, sier Støre.

Det var ventet at Ap under landsmøtet senere i vår ville ta til orde for at handlingsregelen burde justeres ned til 3 prosent.

– Uansett er det all grunn til å advare mot innfasingstakten av oljepenger under dagens regjering. Den øker faren for at det må bli en kraftig oppbremsing i norsk økonomi, sier Støre.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS