All-time high

Published

27 % omsetningsvekst og rekordhøyt aktivitetsnivå.

LBO leverer 27 % omsetningsvekst og rekordhøyt aktivitetsnivå i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, skriver selskapet i en pressemelding. Dette er i kontrast til bransjens noe dystre utsikter for hvordan starten på 2014 ville kunne bli for leverandørene.

Omsetningsveksten gjenspeiler seg også i den høye offshoreaktiviteten, og gjelder begge av LBOs to forretningsområder ISO og Mod & Decom. Samtidig har LBO klart å opprettholde gode HMS-resultater og høy score på sine kundetilfredshets-målinger.

Helge Muledal, OPC Manager for LBOs ISO-kontrakt med Statoil, sier at årsprogrammet har generert svært stor aktivitet denne vinteren på alle installasjonene.

Revisjonsstansen, samt LPT (lavtrykksprosjektet), har krevd en bemanning på nesten 70 posisjoner bare på Heidrun i store deler av 1. kvartal i år. Normalt har vi rundt 30-35 posisjoner der. På Njord har 30-40 posisjoner vært engasjert i strukturforsterkningsprosjektet, og på Norne har Skuld-prosjektet medført et behov på 20 posisjoner i topp-perioden. Utsiktene for sommeren og høsten er også gode, med oppstart av KVI-prosjekter og årsprogrammet for isolasjon, sier Muledal.

Også på Draugen har LBO hatt høy aktivitet hittil i år.

Vi har i snitt hatt 20 posisjoner på Draugen i vinter, hvor klargjøring av det nye boligkvarteret har hatt høyest prioritet. Det forventes fortsatt høy aktivitet på Draugen i 2014 og langt ut i 2015, sier kontraktsansvarlig Knut Roger Sesseng.

For LBOs andre forretningsområde, Mod & Decom, rapporteres det også om høy aktivitet hittil i år.

Hovedaktiviteten knytter seg til vår kontrakt med ConocoPhillips på Ekofisk, hvor vi i vinter har hatt et snitt på ca 50 posisjoner offshore, sier kontraktsansvarlig Mette Øverbø ved LBOs kontor i Stavanger. Øverbø sier videre at den høye aktiviteten knytter seg til en rekke ulike modifikasjonsoppgaver for CoP Operation Support på hele feltet i vintermånedene.

Av litt større prosjekter kan nevnes hook-up av bro mellom Eldfisk E og ny Eldfisk S plattform, flere prosjekter på Eldfisk for å forberede mottak av den nye Eldfisk S plattformen, og diverse oppdrag i forbindelse med hook-up av ny boligplattform på Ekofisk kompleks og Ekofisk L.

LBOs egenutviklede ATEX-sertifiserte kutteverktøy har også blitt lagt merke til og etterspurt, og bidratt til den høye aktiviteten i år. Forretningsområdet forventer fortsatt stabilt høy aktivitet, og at flere nye kontrakter i inn- og utland ytterligere skal bidra til å sikre god sysselsetting også i siste halvdel av 2014 - og en god inngang på 2015.

Den høye aktiviteten har også gitt LBOs ingeniører, prosjektledere og innkjøpere nok å gjøre i vinter.

Flere nye oppdrag både på norsk, dansk og britisk sektor, samt i Mexicogulfen og Australia, gjør at vi har mer enn nok å gjøre de neste månedene for å levere innen de gitte fristene. Dette krever nøye planlegging og planstyring i alle ledd, god koordinering av ressurser og tilførsel av ytterligere kapasitet. Men det er en utfordring vi gleder oss til å løse, sier Thor Schjetne som er leder for LBOs teknologisenter.