Riggen Haven
Riggen Haven

OSM Offshore taper ankesak mot Industri Energi

Publisert

Industri Energi vant ankesaken om virksomhetsoverdragelse i OSM Offshore, det melder organisasjonen i en pressemelding.

– Jeg er strålende fornøyd med gevinst, også i ankesaken. Vi vant først i tingretten, så ble saken anket og nok en gang har vi fått full støtte for vårt syn om virksomhetsoverdragelse i retten, sier forhandler/forbundssekretær Gro Losvik i Industri Energi.

Lagmannsretten setter standard: Virksomhetsoverdragelse kan skje over landegrenser

Lagmannsretten slår fast at virksomhetsoverdragelse kan skje over landegrenser og at de ansattes rettigheter skal ivaretas uansett.

Med virksomhetsoverdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen.

Bakgrunnen for saken var at OSM Offshore mistet oppdraget for boligriggen «Haven» på norsk sokkel. Riggen skulle legges i kaldt opplag, og alle ansatte ble dermed sagt opp. Etter hvert ble det kjent at «Haven» hadde fått nytt oppdrag i Danmark, men bare drøyt halvparten av de ansatte fikk bli med riggen. OSM Offshore dømt i forbindelse med krav om erstatning etter opphør av arbeidsforhold

– OSM Offshore hevdet saken ikke dreide seg om virksomhetsoverdragelse og at den kunne rekruttere hvem den ville. Bedriften ansatte derfor helt uten å ta hensyn til reglene ved virksomhetsoverdragelse, sier Losvik.

Et medlem tok saken til retten

Tre av de som ikke fikk bli med riggen til Danmark tok opp saken med Industri Energi. Det ble ført forhandlinger og to av dem aksepterte bedriftens tilbud, mens en valgte å ta saken til retten. Industri Energi hevdet i retten at bedriften gjorde grove feil da medlemmet ble oppsagt. Forbundet hevdet at det var skjedd virksomhetsoverdragelse, som gir helt andre rettigheter for de ansatte.

Tingrettens vedtak anket av OSM Offshore

Dommen fra tingretten ble anket av OSM Offshore. Dermed kom saken opp for lagmannsretten før sommeren. LO's advokat Alexander Salvatore Cascio har ført saken for forbundet, og forteller enerWe at lagmannsretten kom til samme beslutning som tingretten på de fleste punkter.

-OSM Offshore var uenige i dommen, og vi oppfattet vel først og fremst en uenighet rundt definisjonen av virksomhetsoverdragelse, ettersom det var en overføring til OSM's danske søsterselskap. Lagmannsretten brukte mye tid på å avklare dette, og kom til slutt frem til at overførelse til utlandet ikke endrer definisjonen.

"Viktig å sette standard for lignende saker"

Cascio påpeker at dommen bestemmer at reglene om virksomhetsoverdragelse gjelder fullt ut, selv om en rigg flytter seg over landegrensene.

- For den ansatte som tok saken helt til retten var det svært viktig å få slått fast at denne saken faktisk dreier seg om en virksomhetsoverdragelse. Det er tross alt ikke så rent sjelden at rigger flytter seg til andre sokler, og da kan lignende situasjoner oppstå på nytt. Derfor er det bra å få satt standarden i denne saken, forteller Cascio.

– Lagmannsretten gir oss full støtte i vårt syn om at det var virksomhetsoverdragelse og at oppsigelsen var feil og ulovlig, sier LO-advokat Alexander Salvatore Cascio som har ført saken for forbundet.

Fornøyd med seier

Forhandler Gro Losvik i Industri Energi sier det er godt å få bekreftet av lagmannsretten at forbundets syn på virksomhetsoverdragelse er riktig.

– Likevel er det synd at vi må gå helt til lagmannsretten for å få en slik bekreftelse, sier hun.

OSM Offshore dømmes til å betale erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og oppreisning. OSM Offshore plikter også å betale sakskostnader. Dommen får ikke betydning for de oppsagte som ikke gikk til rettssak.

Powered by Labrador CMS