- Aldri tidligere har det blitt bygget mer vindkraft i Norge enn i 2017

Publisert

NVE har nå lagt frem sin nye rapport «Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging». Den viser at det var nesten tre ganger så mye fornybar kraft under bygging ved utgangen av 2017 som ved utgangen av 2015.

- Hvis alle prosjektene som er under bygging blir satt i drift i tide, vil det mer enn doble Norges bidrag til å nå Norge og Sveriges felles mål om 28,4 TWh ny kraftproduksjon, sier seksjonssjef Mari Hegg Gundersen, i en preseemelding.

Det er bygget og godkjent 5,2 TWh norsk kraftproduksjon som inngår i målet på 28,4 TWh. Ved utgangen av 2017 var 7,7 TWh ny kraftproduksjon under bygging i Norge, og 5,5 TWh av dette er vindkraftproduksjon. I tillegg er det 16,3 TWh ny kraftproduksjon som har endelig tillatelse til å bygge ut.

I fjerde kvartal 2017 ble nye 0,5 TWh kraftproduksjon satt i drift. Totalt ble 1,6 TWh ny kraftproduksjon satt i drift i 2017.

I løpet av fjorårets siste kvartal ble det gitt konsesjon eller konsesjonsfritak til 29 vannkraftprosjekter. Tilsammen har de en estimert årlig kraftproduksjon på 362 GWh. I tillegg kommer tre vindkraftprosjekter med en total kapasitet på 678 GWh.

I fjerde kvartal er det registret satt i drift ett nytt vindkraftverk, syv nye småkraftverk og ett prosjekt med økt magasinkapasitet. Samlet bidrar disse prosjektene med 0,5 TWh ny kraftproduksjon. Sammenlagt ble det satt i drift 0,5 TWh ny vannkraftproduksjon og 1,1 TWh ny vindkraftproduksjon i 2017. Sammenlignet med 2016 er dette en økning på 0,6 TWh og skyldes idriftsettelse av ny vindkraftproduksjon og færre nye vannkraftprosjekter.

Her kan du laste ned og lese NVE-rapporten.