Statlig garanti til nytt vindkraftverk

Publisert

GIEK forteller i en pressemelding at de har bidratt til en ny langsiktig kraftavtale mellom Guleslettene Vindkraft og aluminumsprodusenten Alcoa Norway.

Guleslettene Vindkraft AS bygger det nye vindkraftverket på Guleslettene i Bremanger og Flora kommune i Sogn og Fjordane. Kraften skal selges til aluminiumselskapet Alcoa Norway ANS gjennom en langsiktig kraftavtale, og vil benyttes ved smelteverket i Mosjøen, som sysselsetter over 450 industriarbeidere.

Alcoa Norway er den nest største kraftbrukeren i Norge. Selskapets to aluminiumsverk har samlet et årsforbruk på om lag 5 TWh. GIEK stiller garanti på 88 millioner euro (om lag 840 millioner kroner) for Alcoa Norway sine betalingsforpliktelser under kraftavtalen.

Dette er det tredje store vindkraftprosjektet som realiseres med garanti fra GIEK. Det første var vindkraftverket som skal bygges på Kvitfjell og Raudfjell i Troms, og deretter vindkraftverket som skal bygges på Øyfjellet i Vefsn kommune i Nordland.

– Vi bygger tillit mellom langsiktige, kommersielle parter, sier adm.dir. i GIEK, Wenche Nistad.

Hun understreker at alle GIEKs garantier gis på markedsmessige vilkår.

Kraftverket skal etter planen være klart til drift ved utgangen av 2020. Vindparken vil ha en forventet årlig produksjon på 710 GWh, som tilsvarer elforbruket til mer enn 40.000 norske husholdninger.

Kraftordning har eksistert siden 2011, men det ble ikke blitt stilt garantier før i 2017.

– At vi nå ser flere kraftgarantier utstedt på kort tid, skyldes blant annet at mange kraftavtaler utløper rundt 2020.Vindkraft har under tiden også blitt et konkurransedyktig alternativ for industrien, sier Nistad.

Stilte garantier utgjør nå i underkant av fire milliarder av kraftordningens ramme på 20 milliarder kroner.

– Det er svært gledelig at industrien har flere prosjekter og kraftavtaler som blir realisert ved hjelp av kraftordningen. Det viser vilje til å satse fremover og til å skape arbeidsplasser. Avtaler mellom kraftintensiv industri og vindkraftnæringen forsterker det grønne fotavtrykket til norsk industri, og viser den unike fleksibiliteten i det nordiske kraftsystemet, sier Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Kraftgarantien gjør det mulig for vindkraftverk å tilby langsiktige kraftavtaler til industrien, og er dermed medvirkende til at viktige norske industriarbeidsplasser opprettholdes, sier Nistad.

Om kraftordningen

  • Ble vedtatt av Stortinget i 2009 og ble etablert etter at EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente ordningen i 2011.
  • Skal medvirke til at industribedrifter kan inngå langsiktige kraftavtaler på forretningsmessige vilkår. Ordningen er således er ikke direkte tilknyttet eksporttransaksjoner.
  • Gir GIEK mulighet til å stille garantier overfor kraftselger og finansinstitusjoner knyttet til langsiktige kraftavtaler med kraftintensiv industri.
  • Forbeholdes kraftkjøpere registrert i Norge med virksomheter innenfor trelast og trevare, treforedling, kjemiske produkter og metaller.
  • Har en ramme på 20 milliarder kroner hvor av fire milliarder nå er benyttet.
Powered by Labrador CMS