Velferdsbudsjettet USAs oljestater rives vekk

Publisert

Skolefag fjernes, det blir flere og flere elever per lærer og helsevesenet sliter.

Skoler, helsevesen og andre velferdstjenester rammes hardt når oljeproduserende delstater i USA må demme opp for en fallende oljepris.

Petroleumsskatten forsvinner

Prisen for et fat amerikansk lettolje falt torsdag til under 27 dollar. Det får utslag for stater som Alaska og Oklahoma, der skatter fra petroleumsnæringen har dekket store deler av budsjettene.

I Oklahoma sto oljerelaterte inntekter for 10 prosent av budsjettet i 2014. I desember nedjusterte delstaten sine prognoser for slike inntekter i 2016 fra 102 millioner dollar til 2 millioner dollar.

Lærerne fortviler

– Valgfag som musikk og kunst har blitt fjernet. Det blir ansatt færre lærere, så antallet elever per lærer har steget. Stadig flere skoler ber om mer penger til utstyr, sier Heather Pepowsky, en lærer i Oklahoma by.

I Alaska der skatter på oljenæringen har dekket opp til 90 prosent av budsjettet, ventes det et misforhold mellom inntekter og utgifter på 68 prosent i år, ifølge kredittvurderingsbyrået Moody's.