- Aktivitetsnivået på norsk sokkel ventes å øke til neste år

Publisert

Interesseorganisasjonen Norsk olje og gass legger i dag frem sin nye prognose for olje- og gassvirksomheten i Norge på Litteraturhuset i Oslo hvor enerWE er tilstede.

- Aktivitetsnivået på norsk sokkel ventes å øke til neste år, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Det betyr likevel ikke at investeringene øker. Som en følge av at kostnadsnivået er kraftig redusert, ender de samlede investeringene litt lavere til neste år.

- Vi får mer for mindre, sier Schjøtt-Pedersen.

I sin nye prognose presenteres prognosene fordelt på havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

- Det mest interessante er at en stadig større andel av investeringene skjer med utgangspunkt i vår nordligste landsdel. Fra 4 prosent i 2017 til 15 prosent i 2021 og 2022, sier Schjøtt-Pedersen.

Investeringene forventes å øke fra 2018 til 2020, men så indikerer prognosen et fall i 2021 og 2022.

- Det er grunn til bekymring over de langsiktige prognosene. Vi ser at det er behov for mer aktivitet lenger frem i tid. De neste store prosjektene mangler, sier Schjøtt-Pedersen.

Han mener derfor at det er viktig at politikerne følger opp og sikrer tilgang til nytt areal og fortsatt gode rammebetingelser for bransjen.

enerWE er tilstede på presentasjonen, og kommer tilbake med mer.