Aktiviteten i petroleumsnæringen øker igjen etter turbulens i årets første måneder

I første halvår har virksomheten på norsk sokkel vært preget av koronasituasjonen med restriksjoner på aktivitet, etterspørselsvikt og fall i oljeprisen.

Med bakgrunn i den ekstraordinære situasjonen i oljemarkedet, besluttet Regjeringen i vår å kutte i oljeproduksjonen fra og med juni og ut året for å bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet enn det markedsmekanismen alene ville sørget for. I tillegg har Stortinget vedtatt midlertidige endringer i petroleumsskatten for å bedre likviditeten for petroleumsnæringen og legge bedre til rette for at selskapene skal kunne gjennomføre planlagte investeringer. Det bidrar til å opprettholde aktivitet og til å gi oppdrag til leverandørindustrien, skriver Oljedirektoratet i sin halvårsrapport.

— Det er fortsatt grunnlag for høy og langsiktig verdiskaping på norsk sokkel. De politiske vedtakene har bidratt til å stabilisere en ekstraordinær og krevende situasjon. Den midlertidige endringen vil bidra til et fortsatt høyt aktivitetsnivå, på høyde med det vi så for oss før pandemien og oljeprisfallet traff oss, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Etter avklaring av den midlertidige endringen i petroleumsskatteloven, er to planer for utbygging og drift levert til myndighetene for godkjenning. Disse er Sleipner delelektrifisering og reutvikling av Hod. Det er også gledelig at partnerne i Krafla/Askja-området er blitt enige om planer for utvikling av ressursene her.

— Samtidig registrerer vi at leteaktiviteten har falt og blir lavere i år enn vi antok ved årsskiftet. Vi erfarer imidlertid at selskapene ikke har kansellert letebrønner, men utsatt disse til neste år, sier Sølvberg.