Foto: Jan-Egil Eilertsen fra 17. mai i Nessadalen
Foto: Jan-Egil Eilertsen fra 17. mai i Nessadalen

Aksjonsgruppa og TrønderEnergi enige om felles kjøreregler

Partene tar avstand fra, og fordømmer ulovligheter og hærverk i og utenfor anleggsområdet.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av mars sendte NVE ut en plan for vindkraft på land på høring. I planen defineres 13 områder som egnet for vindkraft, som berører i alt 98 kommuner.

På Frøya har det vært kraftig motstand mot TrønderEnergi sine planer om bygging av vindpark. Her skal det også ha blitt utført hærverk på anleggsmaskiner for å hindre byggestart. Dette tar aksjonsgruppa Nei til vindkraftverk på Frøya og Trønderenergi avstand fra.

Nylig ble det avholdt et dialogmøte mellom TrønderEnergi og aksjonsgruppa, og i en felles pressemelding tar partene avstand fra, og fordømmer ulovligheter og hærverk i og utenfor anleggsområdet.

Partene tar også avstand fra ufin oppførsel mot motstandere og arbeidere. Trønderenergi og aksjonsgruppa vil etter beste evne bidra til dette.

Videre skal partene ha dialog for å finne et godt sted for teltplassen i Nessadalen. Teltplassen er en frisone for motstanderne, og dersom utbygger ønsker dialog skal en fra aksjonsgruppa eller stedfortreder møtes ved hovedveien. Trønderenergi skal ha en representant tilgjengelig for henvendelser angående anleggsarbeidet.

Partene har også blitt enige om å ha løpende dialog for å oppdatere hverandre om relevante forhold. Aksjonsgruppa vil informere Trønderenergi om natur- og miljøfaglige forhold, og Trønderenergi vil informere aksjonsgruppa om eventuelle ulovligheter og/eller andre hendelser som har oppstått.

For å unngå feilinformasjon til media, skal media ikke ha informasjon før eventuelle hendelser er faktasjekket av partene. Uriktige beskyldninger må dementeres.

Selv om partene har blitt enige om felles kjøreregler, så betyr det ikke at partene er enige om utbygging av vindkraft på Frøya. I pressemeldingen står det at partene er enige om at de er uenige.

Trønderenergi vil fortsette sitt arbeid i Nessadalen.

Bengt Eidem er kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi. Vi ber han gi en kommentar til det at aksjonsgruppa nå har tatt initiativ til dialog.

Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Vår prosjektdirektør og prosjektleder som deltok på møtet rapporterte om en god og konstruktivt dialog, forteller han til enerWE. Det er bra for begge parter at vi er enige om noen felles kjøreregler fremover, sier kommunikasjonsdirektøren som også roser aksjonsgruppa for at de tok initiativ til møtet.

enerWE har også kontaktet aksjonsgruppa, men de ønsket ikke å uttale seg mer utover den felles pressemeldingen.

Det er stor motstand mot utbyggingen av vindparken, og aksjonsgruppa tar ikke ansvar for alle utenforstående hendelser.