Ingvild Boe Hornburg (Foto: Elden)
Ingvild Boe Hornburg (Foto: Elden)

Aksjonsgruppa Nei til vindkraftverk på Frøya har engasjert advokatfirmaet Elden i vindkraftsaken

Har sendt krav til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Aksjonsgruppa skriver i en pressemelding at Advokat Ingvild Boe Hornburg i advokatformaet Elden representerer folkeaksjonen nei til vindkraftverk på Frøya.

Følgende krav er sendt til Kommunal - og moderniseringsdepartementet:

Frøya vindkraftverk. Krav om omgjøring på bakgrunn av feilaktige faktiske og rettslige forutsetninger samt saksbehandlingsfeil.

Det er også bedt om oppsettende virkning:

Det anmodes om oppsettende virkning fram til nærværende begjæring er behandlet, da anleggsarbeid vil være i strid med Frøya kommunes lovlige vedtak. Dersom byggearbeidet fortsetter gjennom sommeren vil dette kunne føre til irreversible endringer i naturen.

Det er sendt med nye momenter i saken til KMD som de ikke har tatt stilling til tidligere.

— Vi i aksjonsgruppa har stor tro på at KMD vil fatte vedtak i vår favør, og dermed opprettholde Frøya kommunes stoppordre, som Trønderenergi klaget inn til fylkesmannen i Trøndelag. På grunn av store irreversible ødeleggelser i naturen er vårt håp at byggearbeidet blir stanset snarlig i påvente av at KMD får behandlet saken.