Ærfugl fase 2 starter produksjonen tre år før planen

Tjener penger så lenge oljeprisen holder seg over 15 dollar fatet.

Publisert

Aker BP forteller i en pressemelding at de sammen med partnere starter produksjonen fra den første Ærfugl-fase 2-brønnen i Norskehavet tre år tidligere enn opprinnelig planlagt.

Tidligere produksjonsoppstart fra Ærfugl Fase 2 betyr økt verdiskapning for Ærfugl-partnerskapet, leverandørindustrien og det norske samfunnet i form av økte skatteinntekter

Kjetel Digre

– Tidligere produksjonsoppstart fra Ærfugl Fase 2 betyr økt verdiskapning for Ærfugl-partnerskapet, leverandørindustrien og det norske samfunnet i form av økte skatteinntekter, sier direktør for drift og feltutvikling Kjetel Digre i Aker BP.

Det ville normalt vært en jubelnyhet, men det drukner trolig litt i mengden av meldinger om lav oljepris, investeringer som stanser opp og ansatte som frykter for jobben i oljebransjen.

- Den gode nyheten kommer dessverre samtidig med at vi står overfor en global krise som ingen av oss har opplevd før. Investeringer og leteaktiviteter på norsk sokkel er satt på vent. Titusenvis av ansatte i vår bransje er for tiden utsatt, sier Digre.

Som et svar på den dramatiske endringen i markedet har Aker BP stoppet alle prosjekt som ikke er vedtatt. Dette inkluderer Hod-prosjektet i Valhall-området, som var i ferd med å bli vedtatt da den dramatiske uroen inntraff.

– Det er liten tvil om at bransjens forslag om midlertidige tilpasninger i landets skatteregime for å forbedre bransjens kontantstrøm på kort sikt – uten å redusere skatteinnbetalingene totalt sett – vil føre til økt aktivitet og nye investeringsmuligheter på norsk sokkel de neste 12 – 24 månedene, understreker Digre.

Ærfugl-feltet produserer via produksjonsskipet Skarv FPSO omtrent 210 km vest for Sandnessjøen. Ærfugl er ett av de mest lønnsomme utviklingsprosjektene på norsk sokkel med en balansepris på rundt 15 dollar fatet (omregnet fra gass).

Produksjonen fra Ærfugl er med på å forlenge levetiden til Skarv FPSO med fem år

Ine Dolve

– Produksjonen fra Ærfugl er med på å forlenge levetiden til Skarv FPSO med fem år. Ærfugl er svært viktig for den videre utviklingen av og verdiskapingen i dette området, selv om lønnsomheten reduseres dramatisk med dagens oljepriser, sier direktør for Skarv-området, Ine Dolve.

Plan for utvikling og drift (PUD) for begge faser av Ærfugl-utbyggingen ble godkjent av norske myndigheter i april 2018. Fase 1, som utvikler den sørlige delen av Ærfugl-feltet, består av tre nye brønner og vil starte opp sent 2020.

Fase 2 består av ytterligere tre brønner i den nordlige delen av feltet, med planlagt oppstart i 2023. Som følge av en vellykket modifisering som ga økt gasskapasitet på Skarv FPSO, besluttet Ærfugl-prosjektet seg for å bruke eksisterende infrastruktur for den første “fase 2-brønnen”.

I november 2019 tok operatøren Aker BP og partnerne Equinor, Wintershall DEA og PGNiG investeringsbeslutningen (DG3) for Ærfugl fase 2, som er grunnlaget for at den første brønnen fra fase 2 nå er i produksjon. De resterende to «fase 2-brønnene» vil komme i drift i 2021 – to år tidligere enn i opprinnelig plan.

FAKTA OM ÆRFUGL-FELTET

  • Ærfugl-reservoaret er hovedsakelig et gassreservoar som strekker seg 60 km og er mellom 2-3 km bredt. Totalt inneholder prosjektet omtrent 300 millioner fat oljeekvivalenter.
  • Ærfugl ble først satt i produksjon med testprodusenten A-1H i 2013 og har siden produsert til Skarv FPSO. Informasjon fra denne brønnen påviste god kommunikasjon i reservoaret. Dette er videre brukt til å optimalisere utbyggingen av Ærfugl-strukturen med syv brønner totalt.
  • Totale investeringskostnader for Ærfugl-prosjektet er på rundt åtte milliarder kroner.
  • Det totale prosjektet ‘life of field’ har en balansepris på ca. 15 dollar fatet (omregnet fra gass). Det gjør feltutbyggingen til ett av de mest lønnsomme som gjennomføres på norsk sokkel.
  • Ærfugl prosjektet har gitt betydelige lokale ringvirkninger for lokale leverandører i Helgelandsregionen.