Omsetningen raste, men inntektene økte for Aker

Børsnotering av datterselskaper bidro til mer enn doblet resultat.

Publisert

Tross stort fall i omsetningen for Aker i Solutions, fikk konsernet solid økning i inntektene i årets tredje kvartal, sammenlignet med i fjor.

Aker Solutions opplyser onsdag at omsetningen i tredje kvartal var på 5,5 milliarder kroner i tredje kvartal, og kan trolig tilskrive koronakrisen en nedgang fra 7,1 milliarder kroner i omsetning i tilsvarende periode i 2019.

Likevel ender driftsresultatet (EBIT) på hele 637 millioner kroner, opp fra 245 millioner kroner for tilsvarende kvartal i fjor mer enn dobler resultatet før skatt fra 93 millioner kroner i fjorårets tredjekvartal til 199 millioner kroner denne gangen.

Det er primært enkelthendelser som har brakt penger i kassa, som børsnoteringene av datterselskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.

(©NTB)