Aker Solutions kjøper oljeserviceleverandøren Reinertsen i Norge

Publisert

Aker Solutions skriver i en pressemelding at de kjøper oljeservicevirksomheten Reinertsen for å styrke sin posisjon som en ledende leverandør av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester i det norske offshore-markedet.

Virksomhetsoverdragelsen forventes å bli gjennomført i andre kvartal, og innebærer at Aker Solutions vil overta Reinertsens olje- og gasseiendeler i Norge. Avtalen ekskluderer Reinertsens gjeld per 19. desember 2016, da selskapet leverte inn begjæring om gjeldsforhandlinger. Kjøpsprisen er 212,5 millioner kroner.

Reinertsen, som har om lag 700 ansatte, er den tredje største vedlikeholds- og modifikasjonsleverandøren offshore Norge. Selskapets største kontorer er i Trondheim og Bergen, hvor Aker Solutions også har en solid tilstedeværelse. Reinertsens ordrereserve består blant annet av nøkkelkontrakter med Statoil for vedlikehold og modifikasjoner, inkludert en rammekontrakt på minst seks år som ble tildelt i desember 2015. Ordreboken inneholder også noen mindre ingeniør- og subsea-servicekontrakter.

- Ved å kombinere kunnskapen og erfaringen som selskapene har, vil vi forsterke vår tilstedeværelse i det norske vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet. Dette vil bidra til å sikre kjernekompetanse på nøkkellokasjoner og posisjonere oss for en markedsoppgang, sier Aker Solutions-sjef Luis Araujo. - Selskapene har også en felles historikk med samarbeid som vi vil bygge videre på, til det beste for våre kunder.

Fra 2002 til 2010 jobbet bedriftene sammen på prosjekter gjennom det felles eide selskapet Aker Reinertsen. Reinertsen-ansatte i Trondheim og Bergen vil bli overført til lokale Aker Solutions-kontorer for å kunne realisere noen av synergieffektene som planlegges fremover.

- Vi er glade for å ha funnet et nytt hjem til vår olje- og gassvirksomhet etter en svært vanskelig tid for selskapet vårt, sier Thomas Reinertsen, visekonsernsjef i Reinertsen. - På kort sikt vil vi fremdeles møte på noen utfordringer, men langsiktig vil dette grepet sikre arbeidsplasser i Midt-Norge og gjøre oss i stand til å fortsette den lange historien vi har med å levere tjenester til høy kvalitet.

Reinertsen hadde en omsetning på om lag 800 millioner i 2016. Det er forventet at oppkjøpet vil bidra positivt til Aker Solutions inntjening fra 2018.

- Vi ønsker de ansatte i Reinertsen velkommen til Aker Solutions, og forventer at integreringen av våre to virksomheter vil ytterligere styrke vår allerede ledende prosjektgjennomføring, sier Araujo. Det globale oljeservicemarkedet er fortsatt utfordrende, men vi ser tegn til bedring, særlig i segmentet for modne felt.

Bunny Nooryani er Head of Communications and Investor Relations i Aker Solutions. Hun forteller til enerWE at alle de ansatte i Reinertsens norske olje- og gassvirksomhet skal overføres til Aker Solutions.

- Nå jobber vi sammen med Reinertsens ledelse for å få på plass en solid plan for integreringen av våre to virksomheter. Som del av dette vil vi se etter områder der vi kan oppnå synergier, for eksempel ved å samlokalisere ansatte i Trondheim og Bergen.

Hun forteller at det er for tidlig å gå inn i detaljer på hva mer dette vil kunne innebære.

- Vi må få først få kartlagt hele situasjonen. Når det gjelder kapasitetssituasjonen vår er dette noe vi fortløpende vurderer i forhold til markedsutviklingen og arbeidsvolumer.

Kjøpet er betinget av godkjennelse fra norske konkurransemyndigheter.