Styrket ut av motgangstiden

Publisert

Aker Solutions strategi for et turbulent marked.

Aker Solutions leverer ingeniørtjenester, teknologiprodukter og totalløsninger til den internasjonale oljeindustrien. Selskapet har over 8000 ansatte i Norge.

Luis Araujo er CEO i Aker Solutions. Han deltok som foredragsholder på Subsea Valley Conference, og i et intervju med enerWE.no forteller han hvordan selskapet skal komme styrket ut av motgangstiden i en tid hvor industrien preges av kostnadskutt og ansettelsesstopp.

Aker Solutions leverer ingeniørtjenester, teknologiprodukter og totalløsninger til den internasjonale oljeindustrien. I en tid hvor industrien preges av kostnadskutt og ansettelsesstopp, forteller Luis Araujo (CEO) hvordan selskapet skal komme styrket ut av motgangstiden.

Når snur markedet?

Industrien går utvilsomt utfordrende tider i møte, og mange av våre kunder reduserer kostnader der de kan. Vi forventer at markedet skal snu, ettersom det solide grunnlaget for langsiktig vekst innen offshore, olje og gass fortsatt er tilstede. Når dette vil skje er det derimot vanskelig å spå.

Araujo forteller at Aker Solutions møter markedets nåværende utfordringer fra en styrket posisjon

Vi har et solid antall oppdrag som venter på å bli utført, inkludert kontrakter i land som Angola, Brasil og Kongo. Vi fokuserer i stor grad på at disse leveransene skal være kostnadseffektive løsninger av høyeste kvalitet. Vi realiserer også synergier etter vi i fjor ble reetablert som Aker Solutions – et selskap som satser alt på sine konkurransefortrinn innen undervanns- og feltdesign.

Kostnadsfokus en driver for effektivitet

Araujo poengterer at et kostnadsfokusert marked har påvirket selskapets produksjonsprosesser.

I disse tider er det viktigere enn noen sinne å levere tilfredsstillende løsninger til kunder som ønsker kostnadseffektivitet. Vi arbeider kontinuerlig med å finne løsninger som forbedrer kostnadsaspektet. Kort sagt løsninger som styrker bunnlinja.

Han påpeker videre at også produktene forandrer seg som følge av kundenes fokus.

Teknologiutviklingen vår er også spesialtilpasset for å oppnå dette. Den er rettet mot utviklingen av kostsparende produkter og tjenester solide nok til å møte utfordringene industrien går i møte i form av aldrende felt, komplekse reservater, strengere regulering og høyere kostnader. En stor del av disse ressurssatsningene skjer innen produkter og løsninger ment for avansert undervannsproduksjon, samt en ny generasjon systemer innen kontroll og automasjon.

Aker + Baker

Som en del av satsningen har Aker Solutions benyttet seg av nye samarbeidspartnere for å heve kompetanse og kvalitet.

Vi formet sist år en allianse med Baker Hughes for å utvikle løsninger som maksimerer utvinningen fra undervannsfeltene. Dette partnerskapet har fått en pangstart, og introduserte nylig PowerJump, et kostnadseffektivt boosting-system som er spesialtilpasset produksjonsøkning i eldre brønner. Det er bygd med forskningsbasert teknologi fra Aker Solutions og Baker Hughes. Prosjekter som dette oppgraderer og utvikler portfolioen vår innen undervannsteknologi.

Norsk kompetanse i et globalt marked

Araujo mener kompetansen fra Norge har vært viktig for selskapets posisjon globalt.

Nordsjøen er vårt største primærmarked, og det er vi stolte av. Aker Solutions opererer i 22 land og ekspanderer globalt.

Storparten av vårt ordrevolum er dedikert til prosjekter utenfor Norge mot slutten av 2014. Vår strategi er vekst i internasjonale markeder ved å bygge på ekspertisen vi har tilegnet oss her hjemme.

Han påpeker at Aker Solutions er optimalt posisjonert for å kapre en global vekst innen offshore feltutvikling og undervannsmarkeder.

Vår MMO-kapasitet sanker også markedsandeler med prosjekter innen land som Storbritannia og Brunei. Vi ser en kontinuerlig, solid etterspørsel etter vår ingeniørekspertise innen feltdesign.

Fremgang i Brasil

Han mener utviklingen i Brasil vil kunne være utslagsgivende for hvor stor veksten blir på sikt.

Ti prosent av Aker Solutions ordrevolum kommer fra Brasil. Landet er et nøkkelmarked og slik vil det forbli. Vi har vært tilstede der nede i 40 år, og har disse årene prioritert å benytte oss av lokale leverandører. Vår arbeidskraft består av 2000 trente og kvalifiserte ansatte, tilnærmet alle er oppvokst i Brasil. I fjor signerte vi en kontrakt hvor vi skal levere undervannstjenester for 300 millioner USD til Brasil. Vi dobler også produksjonskapasiteten ved å bygge et nytt dypvanns fabrikasjonsanlegg i Curitiba.

Araujo mener utvidelser av denne sorten må ha et sterkt fokus på nærmiljøet.

Det er viktig å forstå kundens behov, lokal kultur og samtidig være trofast mot ditt eget selskaps verdier. Utvidelsen må baseres på lokale tilbud og investeringer i infrastruktur og lokalmiljø.

Denne innsikten har lagt føringer for Aker Solutions tilstedeværelse i landet.

Når vi etablerer drift i et nytt marked, er det lokale mennesker vi vil ansette. Derfor legger vi ned tid og ressurser i opplæring så vi kan bygge tilstrekkelig mengde kvalifiserte ansatte. Målet vårt er å utveksle ekspertise fra veletablerte grener av selskapet til nye lokasjoner. Dette skaper muligheter hvor ansatte kan utvilkle sin kompetanse og sin karriere.

Han understreker at mangfold er en styrke i dagens marked.

Aker Solutions har 90 nasjonaliteter representert blant våre ansatte. Dette mangfoldet er et konkurransefortrinn for oss. Vi vil forsikre oss om at alle ansatte omfavner selskapets verdier, de er [tross alt] grunnlaget for alt vi gjør.

Hvordan kan Aker Solutions gå styrket ut av motgangstiden?

Vi må jobbe smartere, og opprettholde en god dialog med kundene våre og et skarpt fokus på kostnadsreduksjon, uten at det går på bekostning av teknologiutbedring og driftskvalitet. Vi skal jobbe for å styrke konkurransekraften vår ved å forbedre effektiviteten på alle nivåer i tråd med lean-prinsippene.

Vi må beholde kompetansen i bransjen

Araujo mener det også er viktig å forberede seg til markedet nok en gang entrer en vekstperiode.

Promotering av olje- og gass-industrien må prioriteres både i Oslo, og i Norge forøvrig. Vi må strebe etter å beholde kompetansen gjennom motgangstiden, slik kan vi sørge for at industrien er attraktiv for fremtidige arbeidstagere når markedet snur.

Fokus på Subsea Valley Conference

Aker Solutions’ visjon er intet mindre enn å revolusjonere undervanns/dypvanns-produksjon. På Subsea Valley-konferansen fokuserte jeg på hvorfor Aker Solutions har ideene og teknologien som gjør denne visjonen mulig.