Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Aker BP fremskynder et av norsk sokkels mest lønnsomme prosjekter

Ærfugl-prosjektet i Norskehavet skal gjennomføres tre år tidligere enn opprinnelig planlagt.

Publisert Sist oppdatert

Ærfugl-partnerskapet har besluttet å gjennomføre fase 2 av Ærfugl-prosjektet i Norskehavet tre år tidligere enn opprinnelig plan. Det forteller Aker BP i en pressemelding.

Ærfugl-feltet, som produserer via Skarv FPSO, er ett av de mest lønnsomme utbyggingsprosjektene på norsk sokkel med en balansepris på ca. 15 dollar fatet.

Operatør Aker BP og partnere Equinor, Wintershall DEA og PGNiG godkjente endelig investeringsbeslutning for Ærfugl fase 2 tidlig i november. Målet er å starte produksjon fra første brønn fra fase 2 allerede i løpet av første halvår 2020. Det betyr at produksjonsoppstart for fase 2 kommer før oppstart av Ærfugl fase 1.

- Fremskyvning av Ærfugl fase 2 betyr tidligere produksjon og økt verdiskaping fra feltet. Dette er gode nyheter for Ærfugl-partnerskapet, leverandørindustrien og det norske samfunn i form av økte inntekter, sier Kjetel Digre, direktør for drift og forretningsutvikling i Aker BP.

Ærfugl-utbyggingen er et større undervannsprosjekt som utvikles i to faser. Begge faser knyttes til det eksisterende produksjonsskipet (FPSO) på Skarvfeltet, som ligger ca. 210 km vest av Sandnessjøen.

Plan for utvikling og drift (PUD) for begge faser av Ærfugl-utbyggingen ble levert til Olje- og energidepartementet i desember 2017.

Fase 1, som utvikler den sørlige delen av Ærfugl-feltet, består av tre nye brønner. Fase 2 består av ytterligere tre brønner i den nordlige delen av feltet. Som følge av begrenset kapasitet for prosessering av gass på Skarv FPSO, var opprinnelig plan for oppstart av fase to i 2023.

- Parallelt med utbygging av Ærfugl fase 1 har vi jobbet intenst med å øke kapasiteten for prosessering av gass på Skarv. Modifisering av anlegget på Skarv FPSO vil bidra til at kapasiteten øker med over 15 %, sier direktør for Skarv-feltet, Ine Dolve.

- Økt kapasitet kombinert med at vi tar i bruk eksisterende infrastruktur for Skarv til den første brønnen, har gjort det mulig å fremskyve produksjonen for fase 2, sier Dolve.

Hun legger til at produksjon fra Ærfugl er med på å forlenge levetiden til Skarv FPSO.

Ærfugl-reservoaret er hovedsakelig et gassreservoar som strekker seg 60 km og er mellom 2-3 km bredt. Totalt inneholder prosjektet omtrent 300 millioner fat oljeekvivalenter.

Totale investeringskonstnader for Ærfugl-prosjektet er på rundt åtte milliarder kroner.

Det totale prosjektet ‘life of field’ har en balansepris på ca. 15 dollar fatet (omregnet fra gass). Det gjør feltutbyggingen til ett av de mest lønnsomme som gjennomføres på norsk sokkel.

Powered by Labrador CMS