Aker BP fant mellom 45 og 153 millioner fat i Froskelår-prosjektet

Publisert

Det rendyrkede olje- og gasselskapet Aker BP forteller i en børsmelding at de har funnet olje og gass tilsvarende mellom 45 og 153 millioner fat oljeekvivalenter i Froskelår-prospektet.

Funnet ble gjort i brønn 24/9-14 som ligger i Alvheim-området. Mesteparten av funnet  ligger i lisens 869. Aker BP eier 60 prosent av lisensen, og er operatør. Resten eies av Lundin og Vår Energy med 20 prosent hver.

Aker BP forteller at de vil fortsette å bore, og at de skal gjøre et omfattende arbeid med datagrunnlaget for å å kvantifisere funnet i ytterligere detalj.

Det er ikke oppgitt noen fordeling mellom olje og gass i funnet. Dersom funnet viser seg å være i det nedre estimatet på 45 millioner fat, så tilsvarer det 23,8 milliarder kroner hvis det bare hadde vært olje.