- Jeg vil heller dele for mye data enn å dele for lite

Publisert

Denne uken arrangerer Cognite sin konferanse Ignite18. Her har de samlet bransjeaktører, samt flere av topper i Aker-systemet og energiselskaper som Statoil og Statnett.

På et av foredragene er Aker BPs toppsjef, Karl Johnny Hersvik på scenen for å snakke om hans perspektiver rundt datadeling i bransjen.

Tilgjengelig for alle, alltid

Hersvik er opptatt av at man må være offensiv i å prøve ut nye ting, deriblant nye teknologiske løsninger.

- Hvis du ikke feiler, så prøver du ikke hardt nok, sier Hersvik.

Hersvik skiller seg på mange måter ut fra andre toppsjefer med at han har en genuin interesse for teknologi. Samtidig er han veldig tydelig på at det ikke har noen hensikt å fokusere på teknologien bare for teknologiens skyld. Den må være i stand til å forandre forretningsmodeller.

Det å samle inn, bearbeide og bruke store datamengder er i stand til å gjøre det, og de mest optimistiske prognosene tilsier at det ligger et potensiale på å kutte kostnadene med hele 10-12 dollar fatet hvis man utnytter datamengden godt nok.

For å klare det har Aker BP eksperimentert mye, og de har inngått et veldig tett samarbeid med Cognite. Sammen med Cognite-gründer John Markus Lervik har de kommet frem til et klart og tydelig mål for bruken av data i Aker BP.

- All data må være tilgjengelig for alle hele tiden på alle plattformer med ekstremt liten forsinkelse, sier Hersvik.

Han forteller at de i prosessen de har vært gjennom har avslått flere leverandører fordi de ikke kan eller vil tilby åpne data.

Live fra Ivar Aasen

Under presentasjonen kjører Hersvik en live videosamtale med en av teknikerne på Ivar Aasen. Der demonstreres det hvordan han bruker et nettbrett til å ta bilde av en tag på en komponent ute på plattformen, og så avleses taggen automatisk. Deretter får teknikeren tilgang til all relevant informasjon om komponenten direkte på sitt nettbrett.

- Det største fortrinnet er at vi har alt vi trenger med oss. Vi får live data fra prosessen, og det gjør det enkelt å sjekke om det er noe problematisk. Vi har all relevant data med oss til enhver tid, forteller teknikeren over videosambandet.

Kar Johnny Hersvik snakker med en tekniker på Ivar Aasen over videokonferanse med Google Hangout. Her viser teknikeren hvordan han med et nettbrett tar bilde av en komponent, for så å få all relevant informasjon opp på nettbrettet sitt.
Kar Johnny Hersvik snakker med en tekniker på Ivar Aasen over videokonferanse med Google Hangout. Her viser teknikeren hvordan han med et nettbrett tar bilde av en komponent, for så å få all relevant informasjon opp på nettbrettet sitt.

- Ivar Aasen er en pilot nå. Vi planlegger å gå live med full rollout i juni. Det betyr at vi har brukt kun seks måneder fra beslutning til gjennomføring, sier Hersvik stolt.

Dette er mulig fordi de har tatt jobben med å strukturere opp en dataplattform der dataene samles og bearbeides. Det har vært en krevende jobb, og løsningen utvides hele tiden. Det krever fortsatt store investeringer, men gevinsten kan blant annet tas ut i form av raskere implementering av nye initiativer og ideer.

- Det er ikke tilfeldig at vi gjør dette på Ivar Aasen først. Det er den siste plattformen som er produsert, og den er digitalisert med fiber overalt allerede, sier Hersvik.

Deling gir konkurransekraft

- Data er den eneste råvaren som øker i verdi jo mer den blir delt, sier Hersvik.

Nå håper han at flere aktører tar i bruk dataplattformen til Cognite.

- Dere kan få et API, og begynne å bruke plattformen i morgen, sier Hersvik.

Han mener at denne datasatsingen, samt delingen av dataen vil gjør den norske delen av oljebransjen den mest konkurransedyktige noensinne.

Ikke redd for å dele data

Det snakkes mye om datadeling, og flere av de enerWE tidligere har intervjuet er veldig ivrige på dette. Samtidig er det en frykt for at man kanskje deler for mye. Hvis data er den viktigste ressursen, ligger det også i kortene at det kan gi konkurransefortrinn. Da kan det fremstå som lurt å holde kortene litt tett til brystet og ikke dele mer enn nødvendig.

Hersvik deler imidlertid ikke den forståelsen. Han mener at det er intens konkurranse, men ikke i alle faser.

- Ja, det er konkurranse, men den er mest intens i pre-exploration-fasen. Etter det er jeg for deling, sier Hersvik.

Når selskapene er tildelt sine operatørlisenser så er det da også mest vanlig at selskapene samarbeider om å gjøre utvinningen så effektiv som mulig. Da er det en fordel å dele data slik at alle kan lære av hverandre.

- Jeg vil heller dele for mye data enn å dele for lite, sier Hersvik.

Powered by Labrador CMS