Eurocopter EC 225 Super Puma i Nordsjøen
Eurocopter EC 225 Super Puma i Nordsjøen

Britiske oljearbeidere i opprør - lanserer ny kampanje mot Super Puma

Publisert

- Flynekt kan være ordrenekt. Derfor må offisielt flyforbud på bordet også i Norge, sier forbundsleder i SAFE.

Luftfartsmyndigheten Civil Aviation Authority (CAA) beskrev, i likhet med Luftfartstilsynets nylige pressemelding, ulike tiltake som de mener er siste hinder før helikopterne Super Puma EC225 og AS332L2s kan returneres til aktiv tjeneste. Tiltakene omfatter blant annet økt antall rutinesjekker og hyppigere skifte av sentrale komponenter.

 • Super Puma-helikopteret fikk som kjent flyforbud både i Storbritannia og Norge etter Turøy-ulykken som drepte 13 i fjor. Den overraskende meldingen om snarlig oppheving av flyforbudet kom tidlig i juli, fem dager etter TV2s avsløring om Airbus Helicopters kjennskap til alvorlige varslingssvakheter ved sine helikoptere – som trolig førte til Turøy-styrten.
 • Nyheten har skapt stort opprør blant britiske oljearbeidere, som nå samles rundt sin andre kampanje for å sette Super Puma permanent på bakken. Kampanjen heter Back Home Safe Petition 2017, og er startet i regi av Unite the Union, et britisk fellesforbund for oljearbeidere i Nordsjøen.

  • Les CAAs fulle uttale om Super Puma her
  • Flynekt kan være ordrenekt, krever offisielt forbud

   Forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, forteller til enerWE at det også jobbes på norsk side for å etablere offisielt, permanent flyforbud.

   - Det er et flott initiativ som kommer fra Storbritannia nå, og vi er hundre prosent enige i at det her trengs et offisielt forbud, ikke bare godvilje fra operatørene. Det skal ikke være opp til selskapene selv å velge en så omstridt helikoptertype, så vi trenger en reguleringsendring.

   Rysst melder om omfattende engasjement blant bekymrede norske oljearbeidere.

   -Folk er svært ukomfortable med denne situasjonen. Vi får henvendelse etter henvendelse fra bekymrede arbeidere som spør om man som ansatt kan nekte å gå ombord i Super Puma. I følge våre undersøkelser kan det å nekte ombordstigning i helikopteret trolig kunne defineres som ordrenekt. Som forbund kan vi derfor ikke per nå anbefale enkeltpersoner å utøve flynekt, om det kan sette stillingsforholdet i fare. Det er derfor svært viktig at beslutningen om helikoptervalg ikke overlates til operatørene selv.

   Frykter operatørene vil gjøre helomvending

   • Det ble avslørt at eldre tekniske tester som ble utført av Airbus Helicopters tydelig avdekket at systemene kun fanget opp 12 prosent av metallsponet i gearboksen. Disse metallpartiklene kan i følge testene forårsake helikopterstyrt. Testene ble utført etter Super Puma-ulykken i 2009 hvor 16 mennesker omkom, og omfattet de to Super Puma-modellene som de senere år har styrtet. Modellen EC225 styrtet ved Turøy og modellen AS332L2 styrtet utenfor kysten av Skottland i 2009. Ved begge dødsulykkene forsvant hovedrotoren mens helikopteret var i luften.
   • Statoil og ConocoPhilips har meldt at de ikke vil ta i bruk helikoptermodellene på nytt, men Rysst forteller at det hersker usikkerhet rundt holdbarheten i disse påstandene blant ansatte på norsk sokkel.

    -Henvendelsene vi får omhandler også hvorvidt operatørene, som nå har lovet de ikke vil bruke helikoptertypen, om kort tid vil ombestemme seg. Operatørselskapene er generelt opptatt av å ha flere alternativer for transport, slik at man kan bytte helikoptertype dersom det oppdages usikkerhetsmomenter ved en annen. Derfor tenker vi det er logisk at operatørene på sikt ønsker tilgang til SuperPuma som en 'plan B' dersom Sikorsky skulle få utfordringer i fremtiden, og det mener vi er uholdbart.

    Operatørene må nå utsettes for press slik at man forlater Super Puma som alternativ, en gang for alle. Det foreligger derfor et akutt behov for å få et offisielt flyforbud på bordet, avslutter Rysst.

    Samlet 30 000 underskrifter

    Den nye britiske kampanjen lanseres knapt ett år etter den britiske oljearbeideren David Winder med sin Change.org-kampanje "Remove the Airbus 225 Super Puma from service" egenhendig samlet oppmot 30 000 underskrifter fra engasjerte briter som ønsker helikoptertypen bannlyst i norsk og britisk oljeindustri.

Powered by Labrador CMS