Rådmann i Asker kommune, Lars Bjerke
Rådmann i Asker kommune, Lars Bjerke

Engineering Valley blør i oljekrisen

Publisert

Ikke bare vestlandet som rammes.

Asker og Bærum er «oljekommunene» i Akershus, og sammen med Oslo utgjør de landets nest største oljeregion. Søndag skrev Budstikka om hvordan ingeniørbedriftene og oljeleverandørene i de to kommunene får kjenne på de dramatiske kuttene.

Lars Bjerke, rådmann i Asker kommune, forteller hvordan særlig leverandørindustrien på østlandet sliter etter at oljeprisen raste fra 120 dollar fatet til under 50 på kort tid.

Nedgangstidene rammer spesielt områder hvor oljenæringen har stått  sterk som i Stavangerregionen, Kristiansandsregionen og «Engineering Vally» Oslo, Asker og Bærum. Dette påvirker først oljeselskapene og forplanter seg videre inn i leverandørindustrien, sier Bjerke til enerWE.

Taper 95 millioner i skatteinntekter

I Asker kommune har rådmannen fulgt nøye med på utviklingen fra måned til måned.

Vi forventer en skattesvikt for årene 2014 og 2015 i størrelsesorden ca. 95 millioner kroner til sammen, av et budsjett på 4.1 milliarder, forklarer Bjerke.

Finner nye jobber

Innenfor en radius på en liten kilometer, ligger flere av bedriftene i Askers egen oljeklynge: FMC, Aibel, Kongsberg Oil & Gas Technologies, WesternGeco, TGS, National Oilwell Varco med flere. Nesten alle nedbemanner, men Bjerke mener folk er flinke til å se seg om i nye bransjer.

Mange ansatte har høy kompetanse, er attraktive for andre bransjer og sektorer og finner seg jobb på egen hånd. Vi ser allikevel en trendens til økt ledighet, flere personer på tiltak i NAV og en skattesvikt som rammer den kommunale økonomien.

Tror ikke på nytt prishopp

Rådmannen mener dette ikke bare er en korreksjon i markedet, og selv om det er mye som tyder på at oljeprisen etter hvert vil stabilisere seg på et noe høyere nivå, tror han ikke på en pris tilbake til situasjonen før oljekrisen.

Vårt inntrykk er at bedriftene møter dette offensivt gjennom omstilling, kostnadsreduksjoner, satsning på ny teknologi og forskning. Dette vil medvirke til at bedriftene blir mer robuste gjennom økt konkurranseevne og også levere mer miljøvennlige løsninger.

Stimulerer til et konkurransedyktig næringsliv

Til slutt ser vi at alt henger sammen med alt. Norge er avhengig av et godt, fremtidsrettet og konkurransedyktig næringsliv. Dette legger igjen grunnlaget for gode velferdsordninger og det samfunnet vi har i dag, avslutter rådmannen.

Powered by Labrador CMS