Statoil tildeler kontrakter for totalt over 20 milliarder kroner

Publisert

Hovedleverandøravtalene går til Aibel, Apply Sørco, Reinertsen og Wood Group Mustang Norway.

Statoil har tildelt flere selskaper vedlikeholds- og modifikasjonsavtaler for til sammen 24 milliarder kroner.

Avtalene gjelder selskapets installasjoner på norsk sokkel og til landanleggene Sture, Kollsnes Kårstø og Melkeøya, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Disse tildelingene vil styrke norsk sokkels konkurransekraft og stimulere til langsiktig aktivitet og verdiskaping, sier Kjetil Hove, direktør for Driftsteknologi i Utvikling og produksjon Norge.

Det er de såkalte hovedleverandøravtalene som beløper seg til 24 milliarder kroner. Kontraktene har en varighet på seks år i tillegg til opsjoner. Den andre porteføljen er konkurranseavtaler.

Selskapene som er tildelt hovedleverandøravtaler er Aibel AS, Apply Sørco AS, Reinertsen AS og Wood Group Mustang Norway AS. De samme selskapene i tillegg til Aker Solutions AS er tildelt de såkalte konkurranseavtalene.

Powered by Labrador CMS