- Energisektoren må jobbe annerledes for å lykkes i fremtiden

AGR-toppene etterlyser mer fleksible bemanningsløninger i energisektoren i denne kronikken.

Publisert

Opp- og nedgangstider i energibransjen fører til hektiske ansettelses- og oppsigelsesrunder. Energisektoren har hatt det tøft siden oljeprisen falt i 2014. Dermed har høyt kvalifiserte personer byttet yrker eller blitt førtidspensjonerte, og kompetent personell er dermed blitt en mangelvare.

Svingningene i energibransjen vil fortsette og pandemien bidrar til større usikkerhet om fremtiden. Det er nå færre mennesker som jobber i bransjen enn på lenge. Det trengs derfor nye og fleksible bemanningsløsninger i fremtiden. Økt bruk av ressursmodeller bestående av både faste ansatte og konsulenter vil bidra til at vi kan dele og holde på fagpersoner med spesialkompetanse.

Det er nå færre mennesker som jobber i bransjen enn på lenge. Det trengs derfor nye og fleksible bemanningsløsninger i fremtiden.

Lønnsutgiftene til konsulentene tilpasses hva markedet klarer å bære og flere beholder jobben. I gode tider blir de samme konsulentene kompensert gjennom høyere rater og flere jobbmuligheter. Alternativet har vært dyre og usikre rekrutteringsprosesser og sluttpakker som følger svingningene i markedet. Det må begrenses.

Pandemien har vist at ulike løsninger for digitale møter og samarbeid fungerer godt uavhengig av hvor du befinner deg. Utviklingen vil fortsette og folk vil få enda bedre samarbeidsrutiner i fremtiden. Kunnskap som tidligere var lagret i hodene til folk kan deles på nett slik at personell enkelt kan gå inn og ut av prosjekter. Det åpner opp for turnusordninger, ekstern utsetting av prosjekter og flere konsulenter.

Fleksible bemanningsløsninger vil redusere risikoen ved nye grønne teknologier og sikre arbeidsplasser etter hvert som oljevirksomheten gradvis reduseres.

Oljebransjen har kunnskap til å skape grønn teknologi som trengs for å nå FNs klimamål. Den beste måten å få dette til på, er at personell veksler mellom tradisjonelle og grønne energiprosjekter. Mange grønne prosjekter vil trenge spesialkompetanse i begrensede perioder som et bemanningsbyrå eller konsulentbyrå kan fylle. Fleksible bemanningsløsninger vil redusere risikoen ved nye grønne teknologier og sikre arbeidsplasser etter hvert som oljevirksomheten gradvis reduseres.

Det vil være rom for en god blanding av fast ansatte og konsulenter i fremtidens energisektor. Det er viktig at bransjen finner balansen som både sikrer aktivitet og skaper forutsigbare arbeidsbetingelser.

Skrevet av: Svein Sollund, konsernsjef i AGR, og Thomas Veseth Saue, daglig leder for AGR Consultancy Services AS i Norge