Slik revolusjoneres brønndata

Publisert

AGR lanserer ny applikasjon.

Det globale oljeserviceselskapet AGR lanserer en ny iQx™ programvare applikasjon, GEO, som letter datafangst og analyse av brønndata, skriver selskapet i en pressemelding.

Informasjon fra mer enn 6000 norske brønner er prosessert og strukturert for langt raskere bearbeiding og tolkning.

Den nye GEO applikasjonen er laget for geologer og petroleumsingeniører og utvider dermed brukergruppen fra boremiljøet til å være en samarbeidsplattform for flere fagdisipliner.

Applikasjonen gir synergier på tvers av fagdisipliner og forenkler datafangst betydelig.

iQx™ GEO vil gi et paradigmeskifte innen brønndata håndtering. Fra å være en samling filer av ulike formater, inneholder applikasjonen geo-refererte verdier klare for analyse og evaluering.

All data-håndtering er nettbasert og utføres av brukeren selv, og vil kunne frigjøre resurser for database arbeid. Enorme datamengder kan analyseres direkte og importeres til vanlige tolkningsverktøy, f eks PETREL. Dette er nytt!

Petter Mathisen, Sjef for AGR programvareutvikling, sier (på bildet); “iQx™ representerer en ny måte å tenke brønn data og brønndesign på. Det er en felles plattform hvor forskjellige grupper; geologer, bore- og petroleumsingeniører samhandler. Alle brønnerfaringer, hendelser og data er tilgjengelig i samme system og vil gi sikrere, raskere og mer effektiv brønnboring. iQx™ er også et verktøy for prosessering av store mengder data ved oppkjøp og sammenslåing av selskapsdatabaser.”

iQx™ ble lansert i det norske markedet i 2013, og foreløpig har VNG Norge, OMV Norway, Det norske oljeselskap, Lundin Norway og LUKOIL Overseas North Shelf signert kjøp. AGR er også i forhandlinger med en rekke internasjonale store selskaper om bruk av teknologien.