Utvikler nye CO2-lagringsløsninger

Publisert

Gassnova velger AGR.

Statsforetaket Gassnova bidrar til å fremskaffe løsninger knyttet til CO2-håndtering. Målsetningen er at teknologien for CO2 håndtering tas i bruk og blir et effektivt tiltak i Norges klimastrategi. Nå har AGR inngått en rammeavtale som teknisk rådgiver innen dette viktige fagområdet. 

Teknisk kompetanse

AGR skal bistå Gassnova med teknisk kompetanse innen geologi, geofysikk, petrofysikk, reservoarteknikk og simulering, brønn og boring, undervannsutstyr, kostnadsprognoser og planlegging. 

 • CO2-lagringsprosjekt i gang for Olje- og energidepartementet
 • Målet for prosjektet er å evaluere løsninger for CO2 lagring som senere kan videreutvikles i en FEED (Front End Engineering Design ) fase.

  - Vi har et langt og godt samarbeid med Gassnova fra tidligere prosjekter og er svært glade for at Gassnova nok en gang har valgt AGR som støtte for sitt arbeid. Det er et svært spennende prosjekt med valg og utvikling av teknisk konsept for CO2 håndtering, sier AGR Reservoir sjef, Morten Heir.

  Norge på verdenstoppen i CO2-lagring

  - Norge er anerkjent som en verdensleder innen forskning og utvikling på karbonfangst og -lagring. Vi er privilegerte som får bli en del av et prosjekt som har så stor betydning for det norske samfunnet og framtidige generasjoner, poengterer han.

  AGR har lang erfaring innen CCS og har gitt råd og utført studier både for Oljedirektoratet og UK National Grid på CO2-transport, injeksjon og lagring.

   Rammeavtalen gjelder for to år med mulighet til forlengelse i ytterligere to år.