Åpner øynene for tidstyvene i offshore-operasjoner

Publisert

Sammenligner tidsbruk på historiske og aktuelle brønnaktiviteter.

Samarbeid mellom AGR og Lundin Norway har ført til lansering av ny funksjonalitet på iQx™ softwareplattform. Det opplyser AGR i en pressemelding.

Sammenligner tidsbruk

Det globale service- og programvareselskapet AGR utvider sin programvareplattform iQxsom ble introdusert til oljeindustrien i 2013.

Med den nye TIME- modulen får brukere av iQx™ muligheten til å sammenligne tidsbruk på historiske og aktuelle brønnaktiviteter, inkludert rigger, mot hverandre og oppimot budsjett. Dette gir oljeselskapene anledning til å identifisere muligheter for effektivisering, reduksjon av risiko samt standardisering av rapporterings- og arbeidsprosesser.

- I dagens marked er det behov for at bedrifter øker sin driftseffektivitet på tvers av selskapet. Store mengder av operasjonell data er i for stor grad utilgjengelig i sin helhet, og sjelden kvalitetssikret til en standard som gjør den analyserbar. TIME- modulen gir brukerne mulighet til lettere kvalitetssikring og analyse av historiske data samt sammenligning av disse med pågående prosesser, forteller Petter Mathisen, daglig leder i AGRs software-avdeling (bildet) i meldingen.

Fokus på BigData og automatisering

Teknologien er utviklet gjennom et samarbeid mellom AGRs programvareutviklere og Lundins boreavdeling.

TIME-modulen følger lanseringen av iQx GEO- modul som ble introdusert til markedet i fjor vår. GEO -modulen gir geologer og petrofysikere tilgang til mengder av høykvalitets kjernedata innen operasjonell geologi.

- iQx™ løsningen gir alle brukerne, både innen ledelsen og i de operative avdelingene, tilgang til store mengder data som bidrar til å identifisere verdiskapende og driftseffektiviserende tiltak, sier Mathisen.

Utvidelsen av programvaren ble gjort som følge av tilbakemeldinger og forespørsler fra iQxsluttbrukere innen oljeselskaper som ønsket seg en enkel og intuitiv måte å sammenligne effektivitet mellom brønner. AGR har ønsket å utvikle et produkt som hjelper kunden å håndtere utfordringene i dagens situasjon i oljebransjen, med økt fokus på effektivisering, kostnadsbesparelse samt å holde kostnader for prosjekter innenfor budsjett.

Tilpasses kunden

TIME- modulen visualiserer aktivitetsdata og kjører samtidig løpende kvalitetssikring. Aktivitetsdata kan grupperes i såkalte Key Performance Indicators (KPI). Disse kan tilpasses til kundens preferanse, slik at man på en grei måte kan sammenligne effektivitet mellom prosjekter. Det er i tillegg mulighet for å bore ned i dataene til minste detaljnivå for å forsikre seg om at bakgrunnsdataene for KPIene er korrekte.

- AGRs softwareavdelingen har hatt fokus på å utvikle en løsning til industrien til å bedre kunne forstå operasjonell status, forteller Mathisen. - Ved å bruke iQx™ TIME modulen kan brukeren på noen sekunder sjekke effektivitet på relevante brønner, og også følge trender over tid, eksempelvis på en rigg eller et felt.

Han legger til at det som er spesielt med løsningen er at all data overføres automatisk fra brukernes daglig borerapporteringssystem. Dette betyr at sammenligningene og basisdata alltid er oppdaterte. Man får dermed økt fokus på at rapporteringen skal holde høy kvalitet.

- Vårt verktøy skal involvere hele boreorganisasjonen fra ingeniør til avdelingsleder og gi rom for å kunne treffe beslutninger til hjelp for operasjon før det er for sent, avslutter Mathisen.