20180530 Kristiansand, Agder Energi-konferansen 2018 Foto: Kjell Inge Søreide, ProgramOnsdag 30. mai12:30:   Velkommen v/Unni Farestveit, AE12:35:   Maria Moræus Hansen, DEA13:00:   Santxo Laspalas, AccionaPause:   30-40 min.14:00:   Zac Richardson, National Grid14:25:   Malcolm Keay, The Oxford Institute for Energy StudiesPause:   30-40 min.15:30:   Christian Rynning-Tønnesen, Statkraft15:55:   Tom Nysted, Agder Energi18:00:   Visualisering og aperitiff19:00:   FestmiddagTorsdag 31. mai08:35:   Terje Søviknes, Olje- og energiminister OED08:50:   Marianne W. Jenssen, Nord Pool09:15:   Dr. Adolf Schweer, MitnetzPause   30-40 min.10:10:   Scott Kessler, LO3 og Tor Krog, Siemens10:35:   Harald Von Heyden, Agder Energi11:00:   Eivind Reiten11:25:   Avslutning11:30:   Lunsj
20180530 Kristiansand, Agder Energi-konferansen 2018 Foto: Kjell Inge Søreide, ProgramOnsdag 30. mai12:30:   Velkommen v/Unni Farestveit, AE12:35:   Maria Moræus Hansen, DEA13:00:   Santxo Laspalas, AccionaPause:   30-40 min.14:00:   Zac Richardson, National Grid14:25:   Malcolm Keay, The Oxford Institute for Energy StudiesPause:   30-40 min.15:30:   Christian Rynning-Tønnesen, Statkraft15:55:   Tom Nysted, Agder Energi18:00:   Visualisering og aperitiff19:00:   FestmiddagTorsdag 31. mai08:35:   Terje Søviknes, Olje- og energiminister OED08:50:   Marianne W. Jenssen, Nord Pool09:15:   Dr. Adolf Schweer, MitnetzPause   30-40 min.10:10:   Scott Kessler, LO3 og Tor Krog, Siemens10:35:   Harald Von Heyden, Agder Energi11:00:   Eivind Reiten11:25:   Avslutning11:30:   Lunsj

Agder Energi har betalt 794 millioner i skatt hittil i år

Publisert

Agder Energi forteller i en pressemelding at de i årets første halvår hadde 1,3 milliarder kroner i driftsresultat, mot 1,0 milliarder på samme tid i fjor. Resultatet etter skatt endte på 469 millioner kroner, opp fra 460 millioner kroner i første halvår i fjor.

Det betyr at selskapet i løpet av årets første seks måneder har betalt 794 millioner i skatt, og at skatten utgjorde 62,7 prosent av resultatet.

De høye strømprisene har gitt Agder Energi godt betalt for strømmen fra vannkraften.

- Halvåret er preget av god drift og gode resultater fra vannkraftvirksomheten med vesentlig høyere oppnådde priser enn i fjor og fortsatt høy produksjon. Svake resultater innen resultatområde nett og i deler av den tyske satsningen i kraftforvaltning påvirker samtidig resultatet negativt, sier konsernsjef Tom Nysted.

Vannkraftproduksjonen i 1. halvår var 4.950 GWh . Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) var 36,5 øre/kWh (26,5 øre/kWh), en oppgang på 38 prosent.

Selskapet skriver at de kommunale eierne i Agder Energi vedtok i mai ny utbyttepolitikk for årene 2018 - 2020. I vedtaket er det en veiledende utbytteregel at de tar ut 70 prosent av det foregående årets underliggende resultat.

Årskontraktene i terminmarkedet har gjennom 2. kvartal fortsatt å styrke seg, og indikerer vesentlig høyere priser for årene 2018 og 2019 enn for 2017. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet en lavere ressursbeholdning (vann og snø) enn normalt. Med en normal ressurstilgang fremover forventer Agder Energi også en høy vannkraftproduksjon og energiomsetning i 2018.

Nettselskapets resultat etter skatt ble i 1. kvartal påvirket av merkostnader på drøye 100 mill. kr knyttet til feilretting, kompensasjoner og KILE i forbindelse med det kraftige snøfallet i januar. Det forventes derfor et svakt resultat for nettselskapet i 2018. Agder Energi Nett investerer årlig 400 mill. kr i nettet for å sikre leveringskvalitet til kundene. Dette er ytterligere intensivert i de mest utsatte områdene.