Agder Energi skal bygge Fennefoss kraftverk
Agder Energi skal bygge Fennefoss kraftverk

Agder Energi skal bygge nytt vannkraftverk

- Planlagt start på byggeplass er høsten 2020, og prosjektet ferdigstilles våren 2023.

Publisert

Agder Energi skriver i en pressemelding at de nå har bestemt seg for å bygge Fennefoss kraftverk.

− Det ble gitt konsesjon for bygging av Fennefoss Kraftverk i 2015, og prosjektet har siden den tid vært bearbeidet og vært ute på anbud. Planlagt start på byggeplass er høsten 2020, og prosjektet ferdigstilles våren 2023, forteller Jan T. Tønnessen, konserndirektør produksjon i Agder Energi.

Fennefoss kraftverk vil få en installert effekt på totalt 9,9 MVA. I tillegg til kraftstasjonen skal det bygges en betongdam med tre gummiluker med stålskjold. Kraftstasjonen skal utnytte et fall på 7,8 meter, og hver av de to rørturbinene blir på 4,95 MVA.

Området rundt fremtidig kraftstasjon er preget av tidligere tiders gruvedrift. Større deler av dette vil gjennom prosjektet bli reetablert som et attraktivt grøntområde.

Fennefoss kraftverk blir liggende i Otra i Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder.

NVE skriver på konsesjonssiden at kraftverket vil gi om lag 58 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 2800 husstander.

- Fennefoss kraftverk vil bidra til at vi kan nå målet om mer fornybar produksjon, og om lag 60 prosent av produksjonen vil kunne skje på vinteren når forbruket er størst. Fennefoss kraftverk er et godt eksempel på en miljømessig akseptabel tilleggsutbygging med god ressursutnyttelse i et allerede utbygd vassdrag, sa daværende olje- og energiminister Tord Lien da konsesjonen ble tildelt 11. desember 2015.

Les mer om konsesjonen på NVE.no.

Powered by Labrador CMS