- Hvordan vi kjøper og selger kraft kommer til å bli helt annerledes

Publisert

Tom Nysted er konserndirektør i Agder Energi. Han traff Ferdinand på Agder Energi-konferansen i Kristiansand. Ferdinand er 15 år og går på Majorstuen Skole. Han har arbeidsuke i enerWE.

- Agder Energi har gjort en undersøkelse som viser at næringslivet har mindre tro på det grønne skiftet enn befolkningen generelt. Hva mener du med det?

- Jeg tror det tar tid før alle aksepterer at vi er på vei inn i det grønne skiftet. For oss som jobber i hele Europa og ser hvordan verden forandrer seg, så er vi ikke i tvil om at det grønne skiftet er kommet for å bli, svarer Tom Nysted til enerWE. 

Ferdinand har googlet "Renewable Energy". Han får da bare opp bilder av solceller og vindmøller. Han spør Tom Nysted om hvorfor vannkraften er så lite fremtredende i det grønne skiftet.

- Det var et godt spørsmål. Til nå har vannkraft stort sett blitt definert som innsatsfaktor til kraftkrevende industri. Men vannkraft utgjør en av de største verdiskaperne i fastlandsnorge. Vannkraft har en verdiskapning på ca. 86 milliarder hvert år, og vi bidrar med utrolige inntekter til stat, kommune og fylker.

- Strømproduksjon på norsk fastland er nesten 100 % fornybar. Hvorfor importerer vi skitten strøm fra Europa?

- Det er litt feil vinkling, svarer Tom Nysted. Til tider har vi for mye fornybar strøm, og da eksporterer vi strøm til Europa. Når vi har for lite strøm så importerer vi strøm. Det er for å holde kraftforsyningen tilgjengelig for alle. 

- Teslagründeren Elon Musk lager solceller som ser ut som vanlige tak. Hva tenker du om dette?

- Det kommer helt klart. Vi eier også en del av en bedrift som driver med solceller. Det kommer mer sol og flere produkter som sørger for at det er bærekraftig fornybar energi vi driver med.

Tom Nysted minner om at vannkraften har en unik egenskap, nemlig det at man kan lagre fornybarkraften i vannmagasin.

- 50 % av vannmagasinene i Europa ligger i Norge. Når det ikke er strøm, og når det ikke er sol, så kan vi bidra med strøm til Norge og Europa.

- Energibransjen er i stor endring. Hvordan vil Agder Energi endre seg?

- Vi er midt oppe i store endringer som går på å bruke kunstig intelligens og digital teknologi. Både når det gjelder tradisjonell virksomhet, men også når det gjelder fremtidig virksomhet. Hvordan vi kjøper og selger kraft kommer til å bli helt annerledes. Det kommer til å bli basert på kunstig intelligens og software som vi ikke har sett mye til i dag. 

Han forteller at nye smarte målere i de tusen hjem også kan gjøre at de kan bruke big data på en helt ny måte.

- Hva er best av solkraft, vindkraft og vannkraft?

- De er like bra alle sammen. De har forskjellige egenskaper og utfyller hverandre veldig godt. 

- Kjører du elbil?

- Ja, jeg kjører elbil.

---

Reporter/redigering: Ferdinand Sollid-Hansen, Majorstuen Ungdomssko

Powered by Labrador CMS