Kartlegger kapasitetsbehov i strømnettet

– Det vi trenger nå er en oversikt over forventede nye større effektuttak i kommunene.

Publisert

Agder Energi Nett skriver i en pressemelding at de og Statnett nå går i dialog med kommuner og industrien for å kartlegge fremtidig behov for strøm.

– Dette handler om å være mest mulig i forkant av utviklingen slik at den nødvendige infrastrukturen er på plass når veksten kommer, samtidig som vi må unngå å bygge nett det ikke blir behov for. Derfor trenger vi nå hjelp til å få en oversikt over aktuelle planer om etablering av industri med høye effektbehov i hele regionen i neste 10 års-periode, sier Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett.

Agder Energi Nett har i dag ansvar for nærmere 22.000 km med linjer og kabler på Agder, og skal både ivareta og utvikle en robust infrastruktur, tjenester og leveranser i takt med samfunnets forventninger. Et godt samarbeid med Statnett er viktig for å legge til rette for behovet til de største industrikundene.

– Statnett er inne i en periode med store investeringer for å legge til rette for en elektrisk fremtid. Vi har allerede lagt grunnlaget med et sterkt hovedstrømnett i store deler av landet. Nå skal vi styrke forbindelsene inn til de ulike regionene og byene, slik at vi kan legge til rette for ny næring og elektrifisering av eksisterende virksomheter. Derfor er et tett samarbeid med regionale aktører som Agder Energi Nett viktig, og vi må sørge for god dialog med næringsinteressene, sier Håkon Borgen, konserndirektør teknologi og utvikling i Statnett SF.

Agder Energi Nett og Statnett samarbeider tett og ønsker å imøtekomme behovene for økt strømforsyning på en best mulig måte.

– Det vi trenger nå er en oversikt over forventede nye større effektuttak i kommunene i Agder hvor enkeltuttaket er antatt å være over én MW. Både Agder Energi Nett og Statnett tar i sin alminnelige planlegging høyde for normal forbruksutvikling som for eksempel større planlagte boligområder og mindre industriområder. Denne henvendelsen gjelder derfor i hovedsak enkeltuttak over én MW til større ladestasjoner, landstrømsannlegg, større industriområder og annen kraftintensiv industri, sier Jan Erik Eldor.

Kommuner og industri har fått frist til 1. oktober med å gi Agder Energi Nett og Statnett en tilbakemelding på forventet økt strømuttak i årene som kommer.

Powered by Labrador CMS