Konsernsjef Tom Nysted. Foto: Agder Energi
Konsernsjef Tom Nysted. Foto: Agder Energi

− I første halvår 2019 produserte vannkraftverkene våre 3598 gigawattimer fornybar energi

Agder Energi produserte markant mindre strøm i årets første halvår.

Agder Energi forteller i en pressemelding at de hadde et underliggende resultat etter skatt på 144 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette er ned fra 469 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

− Et lavere resultat fra vannkraftvirksomheten som følge av en vesentlig lavere produksjon enn i samme periode i fjor, er hovedforklaringen til resultatnedgangen, sier konsernsjef Tom Nysted.

Samtidig viser resultatregnskapet et driftsresultat på 1265 millioner kroner, og et resultat etter skatt på 498 millioner. Forskjellen mellom rapportert og underliggende resultat etter skatt skyldes i hovedsak urealiserte verdiendringer på 384 millioner kroner knyttet til finansielle sikringskontrakter

− Konsernets sikringsstrategi skal bidra til stabile og forutsigbare utbytter over tid. I første halvår har sikringsaktiviteter medført at de oppnådde kraftprisene ikke har hatt den samme økningen som spotprisene. Resultatet påvirkes positivt av resultatfremgang i segmentene marked og kraftforvaltning, sier Nysted.

Vannkraftproduksjonen gikk kraftig ned i år, sammenlignet med første halvår i fjor.

− I første halvår 2019 produserte vannkraftverkene våre 3598 gigawattimer fornybar energi, mot 4932 GWh i samme periode i fjor. Det er en nedgang på 27 prosent, sier Nysted.

Etter en snøfattig vinter i 1. kvartal har konsernets ressursbeholdning av vann i magasinene og snø i fjellet bedret seg i 2. kvartal som følge av lavere produksjon og mer nedbør enn normalt. Ressurssituasjonen var ved utgangen av halvåret omtrent som normalt. Med en normal ressurstilgang fremover forventer Agder Energi en lavere vannkraftproduksjon og energiomsetning i 2019 sammenlignet med fjoråret.

Spotprisen på strøm i første halvår 2019 var i gjennomsnitt 41,3 øre for kilowattimen (kWh) i område NO2, mens den i første halvår 2018 var på 36,5 øre per kWh. Dette er en økning på vel 13 prosent.

Her er selskapets kvartalsrapport for andre kvartal 2019.

Powered by Labrador CMS