- Vi må vi tilbake til mars 2000 for å finne en lavere kraftpris i mars enn den vi fikk i år

Agder Energi utsatte beslutningen om utbytte for 2019 på grunn av usikkerhet knyttet til koronaviruset og lave strømpriser.

Publisert

Agder Energi forteller i en pressemelding at de ved utgangen av mars hadde et underliggende resultat etter skatt på 241 millioner kroner. I samme periode i fjor var resultatet på 173 millioner kroner.

- Til tross for en kraftig nedgang i kraftprisene, har sikringsaktivitetene og en lavere skattekostnad, bidratt til at vannkraftsresultatet etter skatt har vært omtrent som i fjor. I tillegg har nett- og kundeselskapene levert bedre resultater i kvartalet, sier konsernsjef Steffen Syvertsen.

Han legger til at koronasituasjonen har ført til usikkerhet i samfunnet og næringslivet, men at Agder Energi har gode sikringsposisjoner og fokus på å redusere kostnader fremover.

Salg av kraft er Agder Energis viktigste inntektskilde. Prisene i kraftmarkedet påvirkes av blant annet nedbør, temperatur, prisene på fossilt brensel og CO2-kvoter. For å sikre et jevnere inntektsnivå når disse faktorene varierer, forhåndsselger Agder Energi en andel av produksjonen til en fast pris. Dette bidrar til å redusere risiko og usikkerhet.

I årets tre første måneder produserte Agder Energi 2 579 gigawattimer (GWh) ren, fornybar energi. Det tilsvarer det gjennomsnittlige årlige forbruket til rundt 160 000 boliger. Dette er en økning på 13 prosent i forhold til samme periode i 2018, da det ble produsert 2 282 GWh.

Den gjennomsnittlige spotprisen på strøm gikk kraftig ned i kvartalet og var på 15,3 øre for kilowattimen (kWh). I samme periode i fjor var den gjennomsnittlige spotprisen 46,8 øre pr. kWh, det betyr en nedgang på 67 prosent.

Vi forventer betydelig lavere kraftpriser i 2020 enn i 2019

Steffen Syvertsen

- Vi må vi tilbake til mars 2000 for å finne en lavere kraftpris i mars enn den vi fikk i år. Vi forventer betydelig lavere kraftpriser i 2020 enn i 2019. Koronasituasjonen skaper stor usikkerhet og har medført en negativ utvikling for det forventede prisnivået fra høsten og utover. Sikringsaktivitetene våre gjør imidlertid at oppnådde kraftpriser ikke forventes å ha samme nedgang, sier Syvertsen.

Som følge av stor usikkerhet rundt de langsiktige effektene av koronaviruset og kraftprisutviklingen, ble forslag om utbytte utsatt da styret den 2. april godkjente årsregnskapet for 2019.

Nå har styret gjennomført en grundig vurdering av selskapets økonomiske situasjon og sårbarhet, og i det siste styremøtet i går, torsdag 7. mai, kom de frem til at de foreslår å betale ut 612 millioner kroner i utbytte for 2019.

Her kan du laste ned og lese kvartalsrapporten for årets første kvartal.

Powered by Labrador CMS