- De rekordlave kraftprisene i 2020 preger årets resultat

Prissikring løftet driftsoverskuddet i Agder Energi.

Publisert Sist oppdatert

Lave strømpriser i 2020 ble godt mottatt av norske strømkunder, men de var ikke like populære hos kraftprodusentene og deres kommunale eiere.

- De rekordlave kraftprisene i 2020 preger årets resultat , sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi i en pressemelding.

Samtidig har ikke strømprisen slått direkte inn på hele resultatet. Det er fordi kraftkonsernet også har hatt langsiktige kraftprisavtaler med flere større industrielle kunder

- Konsernets sikringsstrategi skal bidra til stabile og forutsigbare resultater over tid, og bidrag fra sikringsaktiviteter og en lavere skattekostnad, har dempet resultatfallet etter skatt for vannkraftvirksomheten, sier Syvertsen.

Agder Energi oppgir at de hadde et underliggende resultat etter skatt på 489 millioner kroner i 2020, og at det er mer enn resultatet i 2019 som endte på 340 millioner kroner.

I 2020 ble driftsinntektene 9.382 millioner kroner, mot 13.185 millioner kroner i 2019.

Den gjennomsnittlige spotprisen i Agder Energis område har gått kraftig ned og var på rekordlave 9,8 øre/kWh i 2020 mot 38,7 øre/kWh i 2019. Det er en nedgang på 75 prosent.

I fjor produserte Agder Energi 8.112 gigawattimer (GWh) ren vannkraft. I 2019 var vannkraftproduksjonen på 7 288.GWh, det vil si at det ble produsert 11 prosent mer fornybar energi i 2020 enn i 2019.

Etter at 2020 ble et snørikt, vått og mildt år med historisk lave kraftpriser, har det i begynnelsen av 2021 vært en tørr og kald værtype. Det har gitt en kraftig økning i kraftprisene.

Terminprisene indikerer vesentlig høyere priser i 2021, og Agder Energi hadde ved inngangen til 2021 en ressursbeholdning, det vil si vann og snø, som var betydelig høyere enn normalt.

- Dersom det blir en normal ressurstilgang fremover forventer vi en høyere kraftproduksjon i år, og en høyere netto energiomsetning i 2021 enn i 2020, sier Syvertsen.

IEnergimarkedene er i sterk endring og styrene i Agder Energi og Glitre har signert en intensjonsavtale om konsernfusjon. Nå er det opp til eierne å bestemme seg for om de vil gå for det eller ikke. De har imidlertid gitt styret fullmakt til å utforske mulighetene, så sjansene er store for at dette blir noe av.

- Gjennom en eventuell fusjon dannes Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden fra kraftproduksjon til strømkunde. Styrket posisjon og økt konkurransekraft gir evne til å utvikle nye arbeidsplasser i de to regionene, og å tiltrekke seg kompetanse, kapital og nye viktige alliansepartnere, sier Syvertsen.

Powered by Labrador CMS