Foto: Ronald Storenes, Agder Energi Nett
Foto: Ronald Storenes, Agder Energi Nett

Lavere strømpriser og mindre produksjon trakk ned overskuddet i Agder Energi

- Fra begynnelsen av 2019 og frem til utgangen av september har vi produsert vesentlig mindre.

Publisert

Agder Energi forteller i en pressemelding at de ved utgangen av september hadde et underliggende resultat etter skatt på 84 millioner kroner. I samme periode i fjor var resultatet på 612 millioner kroner

- Et lavere resultat fra vannkraftvirksomheten som følge av en vesentlig lavere produksjon og lavere oppnådde priser enn i samme periode i fjor, er hovedforklaringen til resultatnedgangen. Sikringsstrategien vår skal bidra til stabile resultater, men kraftprisene vi oppnådde gjennom sikringsaktiviteter har vært lavere enn spotprisene. , sier konsernsjef Steffen Syvertsen.

Fjorårets vinter var snøfattig og derfor var konsernets ressursbeholdning, det vil si vann i magasinene og tilsigsfeltene og snø i fjellene, lavere enn normalt fra begynnelsen av året. Vannkraftproduksjonen har derfor vært lavere enn normalt i år.

Med en normal ressurstilgang fremover forventer vi en normalisering av resultatene i 2020

Steffen Syvertsen

- Fra begynnelsen av 2019 og frem til utgangen av september har vi produsert vesentlig mindre enn vi gjorde i perioden fra begynnelsen av januar til slutten av september i fjor. Ressursbeholdningen utover året har bedret seg, og ved utgangen av tredje kvartal er den høyere enn normalt. Dette er vann som ikke er produsert ennå, og med en normal ressurstilgang fremover forventer vi en normalisering av resultatene i 2020, sier Syvertsen.

Agder Energis produksjon av ren, fornybar vannkraft pr. tredje kvartal i 2019 var på 4 892 GWh. Det tilsvarer det gjennomsnittlige, årlige energibehovet til rundt 300.000 boliger. Til sammenligning var vannkraftproduksjonen pr. tredje kvartal i fjor på 6 333 GWh, det vil si en nedgang på 23 prosent.

Salg av kraft er Agder Energis viktigste inntektskilde. Prisene i kraftmarkedet påvirkes av blant annet nedbør, temperatur, prisene på fossilt brensel og CO2-kvoter. For å sikre et jevnere inntektsnivå når disse faktorene varierer, inngår derfor Agder Energi såkalte sikringskontrakter. Dette gjøres for å redusere risiko og usikkerhet.

- Konsernets sikringsstrategi skal bidra til stabile og forutsigbare resultater over tid. Ved utgangen av september har sikringsaktivitetene medført at de oppnådde kraftprisene pr. tredje kvartal har vært lavere enn spotprisene, sier Syvertsen.

Den gjennomsnittlige spotprisen på strøm i Agder Energis område var pr. tredje kvartal på 38,5 øre for kilowattimen (kWh), mens den i samme periode i fjor var på 40,2 øre pr kWh. Det er en nedgang på 4 prosent.

Terminprisene for resten av året indikerer lavere kraftpriser i 2019 enn i 2018

Steffen Syvertsen

- Terminprisene for resten av året indikerer lavere kraftpriser i 2019 enn i 2018, sier Syvertsen.

Agder Energi Nett har i 2019 satt i verk en rekke tiltak for å redusere risikoen for strømbrudd. Et av dem er et omfattende arbeid knyttet til skogshogst langs høyspentlinjene. Ved å kartlegge og fjerne farlige trær utenfor det ordinære ryddebeltet, reduseres risikoen for strømbrudd. Hittil i 2019 har Agder Energi Nett brukt 75 millioner kroner til dette arbeidet.

Powered by Labrador CMS