Agder Energi produserte 8,7 TWh fra 49 vannkraftverk og leverte et resultat etter skatt på 874 millioner kroner

Publisert

Agder Energi forteller i en pressemelding at de i 2018 hadde et underliggende resultat etter skatt på 874 millioner kroner, opp fra 845 millioner kroner i 2017.

- Vi er godt fornøyd med at vannkraftvirksomheten vår leverer gode resultater, og ikke minst med innsatsen til alle våre ansatte som har bidratt til at vi igjen kan levere et godt resultat til våre offentlige eiere, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi.

I 2018 produserte Agder Energis 49 vannkraftverk til sammen 8 686 gigawattimer (GWh) ren energi. Det tilsvarer forbruket til nærmere 434.000 boliger. I 2017 var vannkraftproduksjonen på 8 812 GWh.

I tillegg har god drift og høyere kraftpriser enn i 2017 bidratt til resultatet. Spotprisen for strøm på kraftbørsen Nord Pool var i gjennomsnitt 41,5 øre for kilowattimen (kWh) i 2018, mens den i 2017 var på 26,9 øre/kWh.

- Året har vært preget av mye vær. Som følge av kraftig snøfall i januar og februar, og uværet "Knud" i september, ble resultatet i nettselskapet svakere enn forventet. Vi forventer imidlertid et betydelig bedre resultat for nettselskapet i 2019, sier Nysted.

10 øre i overskudd for hver kWh

Selv om ikke alle inntektene og utgiftene til Agder Energi-konsernet kan knyttes direkte opp til produksjonen og salget av strøm, så utgjør det en vesentlig del av virksomheten. Det er derfor litt interessant å se hvor mye Agder Energi sitter igjen med når de selger strømmen.

Hvis vi deler resultatet etter skatt, som endte på 874 millioner kroner, på de 8.686 GWh som ble produsert får vi et gjennomsnitt på 10,1 øre per kWh. Det betyr at selv om Agder Energi totalt betalte  litt over 1,4 milliarder kroner i skatt, noe som tilsvarer omtrent 62 prosent av overskuddet, så sitter de likevel igjen med hele 10 øre i overskudd.

Samtidig må regnestykket tas for det det er: en indikasjon. Agder Energi eier også et nettselskap som ikke produserer strøm, men som drifter strømnettet, samt en rekke andre selskaper som leverer diverse tjenester relatert til strømmarkedet.

Agder Energi eies forøvrig av Statkraft og en rekke kommuner. Det betyr at det er staten og kommunene som nyter godt av det gode resultatet.

Entelios

Ren energi og spisskompetanse I desember samlet Agder Energi tre av markedsselskapene i Norden og Tyskland under merkevaren Entelios.

- Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som skal bidra til å gjøre industriselskap, bedrifter og offentlige virksomheter ledende på klimavennlige energiløsninger, sier Nysted.