- Vi begynner å nærme oss fullt nett flere steder

Agder Energi Nett advarer om at det er grenser for hva kundene er villige til å betale.

Publisert Sist oppdatert

Agder Energi Nett skriver i en pressemelding at elektrifiseringen skaper utfordringer for de og andre nettselskaper.

− Målet om at samfunnet skal elektrifiseres for å nå klimamålene fører med seg en rekke utfordringer for nettselskapene. Kartleggingen vi har gjort her på Agder viser et fremtidig effektbehov som er mye mer enn doblet i forhold til dagens totale behov som er ca. 1300 megawatt på det meste, sier Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett.

Agder Energi Nett har tett dialog med kommunene på Agder knyttet til nettkapasitet, og har sammen med Statnett tatt initiativ til kartlegging av fremtidig behov i strømnettet på Agder. Denne kartleggingen viser at det Agder Energi Nett må handle raskt dersom det ikke skal oppstå flaskehalser i strømnettet.

Det må bygges mye mer nett, men det er også grenser for hvor mye Agder Energi Nett kan investere

Jan Erik Eldor

− Det er selvfølgelig litt kapasitet igjen i nettet, men vi begynner å nærme oss fullt nett flere steder. Fleksibilitet er ofte løftet frem som en del av løsningen på fremtidens nettutfordringer, men i denne sammenheng løser det ikke de store utfordringene med store effektbehov til blant annet ny industri. Det må bygges mye mer nett, men det er også grenser for hvor mye Agder Energi Nett kan investere. Og ikke minst hvor mye kundene er villig til å betale, sier Jan Erik Eldor.

Sammen med nettsjefene i de ti største nettselskapene i Norge har han overfor myndighetene vært tydelige på at Norge trenger en nasjonal strategi for elektrifisering, og denne må komme mens det ennå er noe tid.

Hvis ikke det er kapasitet i strømnettet, vil elektrifiseringen av samfunnet stoppe opp

− Dette er jo i praksis ganske enkelt. Hvis ikke det er kapasitet i strømnettet, vil elektrifiseringen av samfunnet stoppe opp. Flere nettselskap har allerede innført tilknytningsstopp fordi det ikke er kapasitet, og vi vil kunne oppleve det enkelte steder i vårt nettområde på Agder også. Vi kan selvfølgelig finne noen virkemidler som løser noe av kapasitetsutfordringene, eksempelvis tilknytning på vilkår, men vi trenger store strukturelle endringer både når det gjelder utbygging og finansiering for å finne gode løsninger for utfordringene vi står overfor, sier Jan Erik Eldor.

Powered by Labrador CMS