Regjeringens lovforslag kan gjenopplive gamle prosjekter

Publisert

Både Hydro og Agder Energi ønsker forslaget velkommen. 

I forbindelse med fremleggelsen av Energimeldingen forrige uke, benyttet regjeringen med de andre borgerlige partiene i ryggen også sjansen til å fremme to nye lovforslag som vil gi private aktører større spillerom i kraftsektoren. Dersom forslagene vedtas kan det bety at Agder Energis kabelprosjekt NorthConnect gjennopptas.

Lovendringen går ut på at selv om et kraftselskap ikke er registrert som et AS kan private aksjonærer ta utbytte i form av strøm. Hydro har hatt dialog med politikere og ønsket denne endringen. Dette vil gagne Hydro som en stor industriell aktør. Det blir mulig å unngå lange kraftkontrakter og heller sikre seg strøm fra kraftverket de selv er deleier av. Eierandelen begrenses til en tredel. «Egen» strøm som utbytte er bedre enn penger for selskapet.

 • Les også: Private eiere får større armslag i kraftsektoren
 • — «Ansvarsmodellen» vil styrke industriens mulighet til å sikre langsiktig krafttilgang og gjøre at vi kan fortsette med aluminiumsproduksjon, sier informasjonsdirektør i Hydro Halvor Molland.

  Monopolet vil bli opphevet

  En annen foreslått lovendring er at private skal kunne bygge og eie kabelforbindelser til utlandet. De siste årene har Statnett hatt monopol på dette. Agder Energi har sammen men flere andre kraftselskaper startet «NorthConnect» som skal bygge kraftforbindelse til Skottland. Prosjektet ble stanset da regjeringen innførte monopol.

  Reklame (saken fortsetter under)

  https://vimeo.com/157152222

  — Dette er en bra dag og et skritt i riktig retning, sier Christian Altmann i Agder Energi.

  «NorthConnect» prosjektet ble planlagt før monopolet til Statnett ble innført. Nå kan det igjen bli en realitet. Altmann forteller at finansiering og forretningsmodellen til prosjektet ikke er på plass enda og at det kan ta tid. I lovforslaget kommer det også frem at man først skal evaluere eksisterende kraftforbindelser før noen konsesjoner bli gitt.

  — Vi er ute etter at det blir flere kabler. Kabelforbindelsene vi har i dag er ikke tilstrekkelig til å få et marked som kan absorbere kraftoverskuddet i Norden, forteller Altmann.

  Det finnes for øyeblikket ingen kraftforbindelser til Storbritania. I tillegg til «NorthConnect» vil også Statnett bygge en forbindelse dit.