- I vår region har vi et godt utgangspunkt for utvikling av ny, grønn industri

Agder Energi og HitecVision satser sammen på å utvikle nye selskaper for å fremskynde det grønne skiftet.

Publisert

Agder Energi og HitecVision forteller i en pressemelding at gå går sammen om en helhetlig satsing for å utvikle nye selskaper i den grønne omstillingen.

- Det er sterke drivkrefter i Europa og Norge som fremmer bærekraftige løsninger for å nå klimamålene. I partnerskap med HitecVision vil vi utvikle nye forretningsmuligheter for å befeste Norge som en energinasjon også i fremtiden, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

- I vår region har vi et godt utgangspunkt for utvikling av ny, grønn industri. Vårt overskudd av fornybar kraft, ledige arealer og et stort og høykompetent offshore-miljø gir oss store fortrinn. I tillegg ligger vi nær Europa og noen av verdens beste havvindressurser, som gir gode muligheter for en lønnsom vekst inn i en fornybar fremtid, sier Syvertsen.

Målet med sammarbeidet er å skape verdier og sette fart i det grønne skiftet i tråd med EUs ambisjoner om å kutte utslipp og fase ut mest mulig av olje og gass innen 2050.

- Vi har arbeidet med å utvikle selskaper i oljesektoren i over 35 år, og nå ser vi også stadig flere muligheter innen fornybar energi og infrastruktur. Med denne avtalen kombinerer vi Agder Energis sterke posisjon og brede kompetanse innen fornybar med vår lange erfaring i å etablere og bygge nye selskaper. Det gir oss samlet styrke til å gjennomføre lønnsomme og bærekraftige industrielle satsinger i nye og raskt voksende markeder, sier Ole Ertvaag, CEO og Founding Partner i HitecVisio.

Powered by Labrador CMS